Trzeba siać Słowo Boże - głosić Ewangelię

W imię Jezusa – tymi słowami rozpoczyna zawsze głoszenie nauk rekolekcyjnych brat Moris ze wspólnoty Małych Braci.

Jak rośliny kierują się ku światłu, tak naszym pragnieniem jest, aby każdy kto rozważa Słowo Boga kierował się ku Niemu. Wielkim zadaniem dla nas chrześcijan jest dziś przedstawianie Słowa Bożego jako czegoś zupełnie unikalnego, jedynego.

Żeby jednak Słowo odebrać, potrzeba pustyni, wyciszenia, odrzucenia od siebie hałasu, które dobiegają z targowiska i placu. Trzeba nam odnaleźć miejsce, które jest "miejscem" Słowa. Milczenia. Możemy usłyszeć Słowo Boże jedynie w ciszy. 

Ktoś kiedyś powiedział, że gdy wstaje rano, zanim przeczyta wiadomość z porannej gazety, otwiera Pismo Święte, gdyż tam odnajduje najnowsze wiadomości.

Dlatego powinniśmy też pamiętać, że wobec tylu nowości, prawdziwie nowe są tylko Słowa Boga. 

To miejsce w internecie, ma być własnie takim "miejscem ciszy", gdzie będzie można spotkać się ze Słowem Pana. Raz w tygodniu zamieszczane będą tutaj rozważania w duchu Nazaretu, przygotowane przez nas. Rozważania będą przygotowane do Niedzielnej Ewangelii. Słowo Boże posiada własną moc, która pozwala odkrywać w tych samych tekstach ciągle nowe rzeczy.

Pan niech będzie z Wami!

 

 

Rozważania na Niedzielę