ks. Jakub Drosik

ks. Jakub Drosik

Kapłan

Hasło prymicyjne: „Z powodu Jezusa i Ewangelii” (por. Mk 10,30)

Moja droga Nazaretu rozpoczęła się od modlitwy zawierzenia brata Karola, którą otrzymałem będąc jeszcze w gimnazjum od kleryków naszego seminarium, którzy przyjechali do rodzinnej parafii dzielić się świadectwem swojego powołania.
Dopiero w seminarium na nowo odkryłem brata Karola i duchowość Nazaretu. zaczęło się od biografii Morisa Maurin, pisma brata Rene – tak zrodziło się w moim sercu pragnienie, aby Nazaret był moją codziennością!

Duchowością zachwyciłem się szybko, pamiętam pierwsze wizyty we wspólnotach sióstr i braci w Warszawie, pragnienie odkrywania Nazaretu tu i teraz, w tych codziennych sytuacjach.
Przez te lata formacji seminaryjnej poznałem siostry, braci, osoby świeckie od których mogłem czerpać przykład, wiedzę i świadectwo o Nazarecie.
Brat Karol jest dla mnie wyjątkowym błogosławionym – wierzę, że to właśnie dzięki Niemu otrzymałem wiele łask, sił i zdrowia. To On był motywacją by odważyć się na doświadczenia misyjne na Ukrainie i w Kazachstanie.

Nazaret – to dla mnie „dzisiaj” przeżywane z powodu Jezusa i Ewangelii. To radość wypływająca z bliskiego spotkania z Jezusem.
Brat Karol poprzez swoje pisma uczy mnie miłości do Boga, który jest obecny w każdym człowieku; uczy miłości do Boga, Ewangelii, do tych najmniejszych – co z jednej strony jest bardzo piękne, a z drugiej czasami bardzo trudne.
Kapłanem jestem kilka miesięcy, ale to właśnie brat Karol, Nazaret pomaga mi patrzeć z wiarą na codzienną posługę, spotkania z ludźmi, modlitwę.
Z powodu Jezusa i Ewangelii pragnę być wierny Bogu, kochać Kościół i spotykać Chrystusa w każdej napotkanej osobie.