Jezus Caritas nr 18/28 II 2010

Wspólnota Kapłańska Jezus-Caritas jest wysiłkiem kształtowania życia kapłańskiego w oparciu o konkretną formę wypełniania kapłańskiego posłannictwa.

Największym pragnieniem Brata Karola było tworzenie małych wspólnot, których członkowie wzajemną miłością głosić będą miłość Pana Jezusa do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają. Brat Karol był apostołem!

W wypowiedziach Pana Jezusa do uczniów szukał formy swego apostołowania. Doszedł do przekonania, że właśnie we wspólnocie miłujących się braci możliwe jest świadectwo o zbliżającym się do nich Królestwie Bożym. Dziś także wielu kapłanów przejęło się taką formą apostołowania. Gromadzą się w małych wspólnotach, przekonani, że znaleźli właściwą formę dla swego życia kapłańskiego, duszpasterskiego w dzisiejszym świecie.