Jezus Caritas nr 23/25 XI 2012

Teksty pomocnicze dla pogłębienie duchowości bł. Karola de Foucauld, Małego Brata Jezusa mają wyraźny charakter i zasadniczy cel: nie dopuścić do zaniedbania podjętego kiedyś w naszym życiu kapłańskim przylgnięcia do Brata Karola i jego duchowości.

W obecnym numerze przypatrzymy się ponownie trzem podstawowym zadaniom wynikającym z naszej duchowości:

1. Naśladowaniu naszego Mistrza Chrystusa Pana.
2. Naszemu braterstwu kapłańskiemu.
3. Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.