Raissa Maritain, Wielkie przyjaźnie

czwartek, 07 listopad 2013 15:31 Napisane przez 

wielkie

Wielkie przyjaźnie Raissy Maritain to wspomnienia autorki z okresu jej młodości w Paryżu, gdy na Sorbonie była uczennicą Henriego Bergsona.

Był to czas, kiedy nie tylko ona i jej mąż, ale także wielu francuskich myślicielii artystów odnajdywało drogę ku Bogu, Raissa wielu z nich znała osobiście, towarzysząc religijnym poszukiwaniom takich twórców, jak m.in. Charles Péguy, Leon Bloy, Ernest Psichari, Max Jacob czy Jean Cocteau. Jej książka totakże niezwykłe świadectwo duchowego ożywienia, jakie ogarnęło Francję na początku XX wieku.