XVII Niedziela Zwykła, Brak i obfitość

26 lipca 2015 r. XVII Niedziela Zwykła

Brak i obfitość


Ewangelia J 6, 1-15

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

 

Rozważanie

W dzisiejszej Ewangelii słyszę Słowo o braku i obfitości – głód i brak pożywienia dla tłumów słuchających Jezusa sprawia, że następuje cud rozmnożenia chleba: z tego „niewiele”, co się znalazło u małego chłopca, Pan uczynił „dużo”, a nawet „więcej”, bo zebrano jeszcze „12 koszy ułomków”!
Jezusa nie przeraża brak – nie udaje, że go nie ma. Jezus go dostrzega i sam zaczyna rozmowę na ten trudny temat.  I choćby mógł, nie chce sam zaradzić temu brakowi. Szuka „współpracowników” wśród tych, którzy ani tyle chleba nie mają, ani też funduszy, by zakupić żywności. Podziwiam Andrzeja, który nie wstydzi się wskazać na małego chłopca, który ma 5 chlebów i dwie małe rybki – przecież w tej sytuacji narażał się taką informacją na wyśmianie przez innych!... Myślę tu o bracie Karolu i o tylu innych, którzy uwierzyli, że Jezus z ich „nic” może uczynić wszystko. Karol miał ogromne poczucie własnej grzeszności, do końca życia w swoich notatkach będzie sobie wyrzucał wszelkie braki, zaniedbania, grzechy… - a jednak uwierzył, że Jezusowi to nie przeszkodzi , by się nim posługiwać. To zaufanie, że „ ja nie mogę nic, ale Ty możesz wszystko” zaprowadziło go do nieznanego nikomu ludu pośrodku Sahary, któremu swoim życiem chciał wskazać na Jezusa i Jego miłość. Karol nie załamał się swoją grzesznością, nie zniechęcił się, nie wycofał – wytrwał do końca, bo wierzył, że kiedy odda swe „nic”, jakim jest, Jezusowi, On – składając dziękczynienie Ojcu – może tym „nic” nakarmić zgłodniałe tłumy.


Jezus nie wybiera ludzi, którzy dobrze się mają, tych, którzy sobie na pewno poradzą – te „tłumy” z dzisiejszej Ewangelii to byli biedacy, którzy nie wzięli „drugiego śniadania”, bo nie przewidzieli – jak każdy rozsądny człowiek – że może się przedłużyć i mogą zgłodnieć. Również dziś świat takimi gardzi… - co idą tylko za głosem serca i sprawiają innym kłopoty. A każdy przecież powinien być samowystarczalny i zatroszczyć się o siebie.
Jezus przewraca ten nasz - również dzisiejszy(Ewangelia jest zadziwiająco aktualna w każdym czasie!...) - mądry świat do góry nogami: nie macie sami sobie wystarczać, ale  macie się troszczyć o siebie nawzajem, więcej – zauważać potrzeby innych, zanim oni je zwerbalizują!... Rewolucja dla dzisiejszego indywidualistycznego myślenia i dla ideału supermana!


Przypomina mi się brat Karol, który najpierw w swoim rozmarzeniu pragnie żyć w miejscach naznaczonych obecnością Jezusa, być tam, gdzie On był, dotykać śladów Jego stóp, rozkoszować się tymi świętymi miejscami naznaczonymi ziemską obecnością Zbawiciela… aż w końcu dochodzi do przekonania, że Jezus wzywa, by „iść nie tam gdzie ziemia najświętsza, ale tam, gdzie dusze są w największej potrzebie”…! A będąc już na tej „nieświętej” ziemi, w Algierii, na Saharze, ale wciąż w pobliżu garnizonu żołnierzy francuskich (dzięki którym może codziennie sprawować Najświętszą Ofiarę)posuwa się jeszcze dalej: idzie tam, gdzie przez wiele miesięcy nie będzie mógł sprawować Eucharystii (kto zna trochę Karola, wie, jaka to musiała być dla niego ofiara…), ale gdzie ludzie są najbardziej opuszczeni, „zgłodniali” miłości, i gdzie „jeśli on nie pójdzie, ci ludzie nigdy nie usłyszą o Jezusie”…

Modlitwa

Jezu, błagam Cię o takie poznanie Ciebie, które nie pozwoli mi się cofnąć przed żadnym brakiem, również tym moim wewnętrznym… Obym wierzyła mocno, Jezu, że doświadczywszy raz Twojej miłości, mogę iść na koniec świata z moim brakiem, grzechem, słabością, jeśli co dzień od nowa będę je oddawać w Twoje ręce… a Ty z tego uczynisz chleb dla głodnych, wodę dla spragnionych, pocieszenie dla smutnych, wsparcie dla bezradnych… JEZU, UFAM TOBIE! – dlatego idę i nie boję się braku, wierzę w obfitość, która jest w Twoich rękach i w Twoim sercu!

 

Rozważa mała siostra Kasia.