Wniebowzięcie NMP, Matka Słowa

15 sierpnia 2015 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Matka Słowa


Ewangelia Łk 11, 27-28

Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.

 

Rozważanie

Dobre słowa – uzdrawiają, a złe – zabijają. Zło dobrem zwyciężać – tak mówią ludzie na swoich kazaniach. Jednak by to stało się rzeczywistością, to  potrzebny jest Bóg. Dobre słowa świat zmieniają  i słońce bardziej świeci . Ludzie w Afryce myślą, że wszystko dobro, to od Matki, która swoimi dobrymi oczami, tyle uroku daje  i troski! Matko DOBRYCH SŁÓW, zmieniaj Afrykę, cały świat i nasze serca,  bo od nich zależy przyszłość i dobro każdego człowieka, życia, dobrych plonów, deszczu, dzieci. Dobre słowa! Boga na ziemię sprowadzają i ludzi - Aniołów nazywają! MATKO DOBRYCH SŁÓW, weź nasze serca, by słowa rodziły, które Życie dają, błogosławieństwo, zdrowie, uśmiech…
„Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: "Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je".
To Ona Maryja, najpełniej usłuchała Słowa Bożego, zachowała je w sercu i wypełniła je w swoim życiu. Dzięki tej wierności Słowa Boga, jej łono stało się błogosławione. Moc Bożego Słowa jest nieogarniona. To ono uzdrawia, zmienia nas, daje nadzieję i rodzi dobre słowa w naszych sercach, które świat zmieniają. Dlatego Maryja Matka Słowa, rodzi w nas również dobre słowa, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się to trudne i niemożliwe, wołajmy Matkę dobrego słowa, a Ona cudu dokona.
„Big Boy” to przezwisko jednego z naszych chłopców. W zeszłym tygodniu obchodził  urodziny. Wie, że jest na leczeniu ARV i wie też, że jest zarażony wirusem HIV. Jego Matka zmarła kilka lat temu. Big Boy zawsze będzie pamiętał ten dzień, jak mówi, ponieważ, jego Matka to jedyna kobieta, którą kocha w życiu… Wszyscy wiedza, że lubi bardzo balony. W dniu jego urodzin kupiliśmy kilkanaście balonów i tak cala poczekalnia w naszej klinice była w balonach, wszyscy wiedzieli, kto ma dziś urodziny - Big Boy, bo tylko on uwielbia balony! Nawet niektórzy chorzy przynieśli kilka balonów, tylko po to by chłopakowi zrobić przyjemność. Rzeczywiście, był bardzo szczęśliwy. Po malej celebracji Big Boy pozbierał wszystkie balony, a potem ku zdziwieniu innych puścił je w stronę nieba, i powiedział: "To dla mojej Mamy… jest już w niebie. Kiedy odchodziła, obiecała, że każdego dnia będzie mi posyłać balony z nieba, a to będzie znakiem, że jest przy mnie… Posłałem je spowrotem, bo nie chcę by wydawała daremne pieniądze, nigdy ich za wiele nie miała, ale ufam, że jutro też mi pośle, aż do dnia, kiedy do niej dołączę".
Nie wiem, kiedy chłopak do niej dołączy, ale może już niedługo. On wie o tym lepiej jak my, ale jak mówi najważniejsze są balony w życiu, bo kiedy je widzi ma pewność, że jego Matka jest przy nim, jedyna kobieta, która kocha…
Zastanawiam się czasem jak mało potrzeba, by znaleźć sens w życiu. Wystarczy  tylko mieć świadomość, że życie jest krótkie, bardzo krótkie, a balony Matki, czy Przyjaciela potrafią wskazywać drogę…   
Dlatego to święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jest jedno z ważniejszych w Afryce i na całym świecie. Taka Matka dobrego słowa, Matka przebaczenia, Matka naszych dni, po prostu Matka nasza, którą kochamy z całego serca.
Dla Karola adoracja i Eucharystia jest naśladowaniem życia Maryi i Józefa w czasie między Wcieleniem a Bożym Narodzeniem. Józef miał Jezusa przed sobą, ukrytego w Maryi, tak jak dla człowieka Jezus jest w tabernakulum. Józef miał Jezusa wciąż przed sobą. Maryja miała Jezusa w sobie i w sobie Go adorowała, podobnie jak człowiek przyjmuje Jezusa w wydarzeniu Komunii, wtedy też ma go w sobie. Analogicznie jak Maryja z Józefem mogli adorować Jezusa pośród siebie, tak chrześcijanie mogą to czynić w Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie ten sam Jezus jest obecny. Obecność Syna Bożego w łonie Maryi w Nazarecie, Ona sama stała się tabernakulum. Dlatego Karol pragnie adorować tabernakulum, pragnie adorować Nazaret.
Maryja, kochana Matka Karola, była zawsze dla niego tabernakulum żywego Boga.

 

Modlitwa

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo usłyszałaś słowa Boga, i zamieniłaś je w życie. Matko Słowa Boga, Matko dobrego słowa, Matko dobrych myśli, bądź przy nas, patrz na nas z nieba, z naszego domu, gdzie nas czekasz. Pokazuj nam Matko sens naszych dni, który jest Miłością.

 

Rozważa siostra Dolores.