XII Niedziela Zwykła, Dodaj wiary

25 czerwca 2017 r. XII Niedziela Zwykła

Dodaj wiary


Ewangelia Mt 10,26-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

 

Rozważanie

Kiedy czytam Ewangelie przeznaczoną na ten dzień, to zawsze zatrzymuję się na słowach Pana Jezusa: U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Przypominam sobie wtedy moje wizyty w obozie w Auschwitz i wrażenie jakie robią na mnie te zachowane włosy, obcięte ludziom przeznaczonym na zagładę. Stawiam sobiE pytanie czy te włosy też były liczone? I czy miłosierdzie Boże obejmuje też tych którzy kazali te włosy ludziom obcinać? To doświadczenie uprzytamnia mi, że świat jest nieustannie domeną Boga, człowieka i szatana. I takie zło ciągle dzieje się w ludzkiej historii i może się powtórzyć jeszcze w  zwielokrotniowej formie. A jednak Pan Jezus i za takie grzechy oddał swoje życie. Dla rozumu jest to nie do przyjęcia, ale w wierze przyjmuję, tylko proszę nieustannie Pana aby przymnożył mi wiary w Niego i w Jego miłosierdzie.

 

Modlitwa

O Panie, Ty nieustannie okazujesz swą moc w naszej słabości. Dajesz swojemu Kościołowi wzrost wśród zmiennych kolei życia; kiedy wydaje się uciemiężony, podnosi się mężniejszy, ponieważ próba ta jest doświadczeniem wiary. A jeśli wytrwa wiernie w obecnym życiu, daj swojemu Kościołowi chwałę.

 

Rozważa mały brat Andrzej, Izabelin.