Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, „A wy za kogo Mnie uważacie?”

29 czerwca 2017 r. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

„A wy za kogo Mnie uważacie?”


Ewangelia Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Rozważanie

Jezus pyta mnie dzisiaj, zwracając się bezpośrednio do mnie: „Małgorzato, za kogo Mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie?” Co odpowiem? „Jezu, jesteś moim Panem. Jesteś Miłością. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Spraw, abym kochała jak Ty, abym przebaczała jak Ty, abym była jak Ty, podobna do Ciebie przez miłość i przebaczenie. Jesteś tym, czym ja sama z siebie być nie potrafię.” Wówczas Jezus odpowiada mi, dając mi obietnicę upodobnienia do siebie: „Będziesz miłowała.”

 

Modlitwa

Jezu, Wcielona Miłości, przymnóż mi wiary, że w Tobie mogę kochać i z Tobą mogę przebaczać i przyjmować przebaczenie.

 

Rozważa siostra Małgorzata, karmelitanka bosa z Osin.