XX Niedziela Zwykła, Daj mi, Panie, to, co Ciebie najlepiej pocieszy i uwielbi

20 sierpnia 2017 r. XX Niedziela Zwykła

Daj mi, Panie, to, co Ciebie najlepiej pocieszy i uwielbi


Ewangelia Mt 15, 21-28

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 

Rozważanie

„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!”. Módlmy się z wiarą, z wiarą w moc i dobroć Boga nieskończenie mocnego i nieskończenie dobrego, z wiarą w obietnicę Boga, który jest nieskończenie wiarygodny i który tylekroć nam mówi : „Wszystko, o co prosicie z wiarą, otrzymacie”; „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: ’Przesuń się stąd tam!’, a przesunie się”.
Powinniśmy wierzyć, że Bóg wysłuchuje wszystkich naszych modlitw, które zanosimy z wiarą. Wysłuchuje ich na dwa sposoby: albo udzielając nam tego, o co prosimy, albo udzielając nam czegoś lepszego… Podobnie my, modląc się, możemy albo prosić o tę czy inną rzecz (dodając zawsze „lecz nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie”) albo nie prosić o nic konkretnego, tylko po prostu mówić : „Daj mi, Panie… daj nam, Panie, to, co Ciebie najlepiej pocieszy i uwielbi”. (Ch. de Foucauld, En vue de Dieu seul, s.97)

 

Modlitwa

Daj mi, Panie… daj nam, Panie, to, co Ciebie najlepiej pocieszy i uwielbi.

 

Tłumaczyła Iza, mała siostra Jezusa, Warszawa.