Uroczystość Wszystkich Świętych, Szczęśliwi

1 listopada 2017 r. Uroczystość Wszystkich Świętych

Szczęśliwi


Ewangelia Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

 

Rozważanie

Dziś radujemy się szczęściem tych,  na których  wypełniły się te słowa, ale jest to i radość Stwórcy, że tylu odpowiedziało na Jego Słowo, że weszło na drogę wyznaczoną życiem Syna Bożego
Błogosławieństwa, to nie tylko zachęta do ich realizowania, lecz Obraz samego Zbawiciela. Jeżeli pragniemy być uczniami Jezusa to nasza droga jest za Nim". Pytam się dziś siebie i Ciebie również: Czy jestem szczęśliwa, że to Bóg mnie prowadzi drogami, których bym sobie ani nie wymyśliła, ani też być może nie wybrała !Czy Mu więc bezgranicznie ufam i trwam w dziękczynieniu za wszystko. Czy Mu ufam jak małe dziecko?
A smucę się z jakiego powodu? Czy widzę ile  razy Pan mnie pociesza? Pan mówi, że łagodni posiądą ziemię. Pokorni, oni zdali się całkowicie na Boga i znają  swoje ubóstwo, swój grzech, swą nieudolność. Ich ziemią jest sam Bóg.
A ci co łakną sprawiedliwości? Jak bardzo muszą być miłosierni i mieć czyste serce by nie walczyć przeciwko konkretnym ludziom, ale ze złem  które zniewala. Tacy właśnie zabiegają o pokój i nie tylko Boga oglądać będą ale i Synami Bożymi będą nazwani.
I na koniec to najtrudniejsze. Jezus mówi: „Szczęśliwi jesteście gdy  was znieważają. prześladują i oczerniają z Mego powodu".
Gdy patrzę na Brata Karola widzę jak bardzo Pan kształtował w nim obraz Swojego Syna. Ubogi wśród ubogich, miłosierny - bo sam dostąpił miłosierdzia, łagodny, ale wykupujący niewolników i wstawiający się za nimi, oczerniany i dziś z powodu Imienia Mistrza. Żyjący dla Pana i z Panem  i to na wieki szczęśliwy!

 

Modlitwa

Proszę Cię Jezu o dar pokornego serca nieustannie dającego się prowadzić według Twych zamiarów. A moim jedynym szczęściem niech będzie świadomość, że Ty jesteś blisko i mnie kochasz, że Ty wiesz wszystko najlepiej

 

Rozważa Anna, mała siostra Jezusa, Częstochowa.