Niepokalane Poczęcie NMP, Pełna łaski

8 grudnia 2017 r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Pełna łaski


Ewangelia Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.


Rozważanie

Dzisiejsza uroczystość jest świadectwem jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, i jakie ma plany wobec każdego: Bóg chce być z każdym człowiekiem. W Maryi mieszka Pan, w Niej znajduje miejsce swojej obecności. Maryja jest żywym domem Boga, który nie mieszka w budowlach z kamienia czy cegły, ale w sercu człowieka. Niesamowita bliskość Boga z człowiekiem dokonuje się w Maryi.
Oczywiście dzisiejszą uroczystość możemy rozważać w kategoriach teologicznych czy też starać się zgłębić dogmatycznie. Dzisiaj szczególnie dla mnie niezwykłym doświadczeniem jest bliskość Boga w człowieku. Maryja bowiem nie tylko wyprasza nam dar spotkania z Bogiem, ale jest Tą, która jako pierwsza osobiście doświadczyła bliskości spotkania. Maryja jest całkowicie przy Bogu. To spotkanie stało się Spotkaniem na całe życie.
Bardzo poruszają mnie słowa papieża Benedykta: „Im bliżej człowiek jest Boga, tym bliżej jest ludzi. Widzimy to u Maryi. Fakt, że jest Ona całkowicie przy Bogu, sprawia, że jest również tak bliska ludziom”.
Karol pisał: „Jestem blisko twej duszy. To, co się nazywa łaską, to po prostu tętno mego Życia w twoim, mojej Miłości w twojej. Gdzieś w głębi twej duszy, dokonuje się Spotkanie”.
Gdzieś czytałem, że francuski pilot, który samolotem własnej konstrukcji, jako pierwszy człowiek przeleciał nad kanałem la Manche z Francji do Anglii, kazał na pamiątkę tego wydarzenia wybić medal z wizerunkiem Matki Bożej z napisem: „Wpatruj się w Nią i wzbijaj się do lotu”.
Ale jak doświadczyć tego lotu? Maryja była blisko Karola nie tylko w Nazarecie, ale przez całe życie. Różaniec to jego codzienna modlitwa, przez którą mógł dziennie usłyszeć Boży głos: ”Nie bój się” i wzbijać się do lotu…
Módlmy się dzisiaj słowami ulubionej modlitwy arcybiskupa Rysia:

 

Modlitwa

„Dziś jestem przy Tobie, Bogurodzico, Maryjo, i serce swe zwracam ku nadziei, jaką Ty dla mnie jesteś - ku najmocniejszej i najpewniejszej kotwicy. Oddaję Ci serce, umysł, ciało, całego siebie, czcząc Cię - wedle swych sił - psalmami, hymnami i pełnymi Ducha pieśniami. Przyjmij mą dobrą wolę; daj zbawienie, wolnego od namiętności ducha i od chorób ciało, rozwiąż trudności, wyjednaj pokój życia, światło ducha. Zapal miłość ku Twemu Synowi, spraw - niech Mu się podoba moje życie. Amen”

 

Rozważa Piotr, świecka osoba, Opole.