Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, Czy miłujesz Mnie?

29 czerwca 2014 r., Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Czy miłujesz Mnie?


Ewangelia J 21, 15-19
   

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

 

Rozważanie

Św. Piotr zajmuje pierwsze uprzywilejowane miejsce wśród uczniów, występował w ich imieniu. Na trzykrotne zapytanie Jezusa „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” Piotr wyrażając swoją miłość, wypowiada słowa płynące z serca: „Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham” /J 21, 17/.
Taka miłość wyraża się także w czynach i skłania do wypełniania woli Jezusa: „Ten kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę” /J 14, 23/.

Św. Paweł, człowiek który całkowicie został zdobyty przez Pana „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” /Ga 2, 20/ Miłości nie da się zmierzyć, trzeba nią żyć TERAZ bez granic.

Święci Piotr i Paweł kochali Kościół i wierzyli, że to co jest objawione w Chrystusie, jest rzeczywiście zbawieniem dla wszystkich narodów.   

 

Modlitwa

Jezu, Panie mój, uwielbiam Cię… Najświętsza Dziewico, św. Józefie pozwólcie mi w ty błogosławionym dniu święta dwóch wielkich świętych Piotra i Pawła klęknąć razem z Wami u stóp Jezusa.
Święty Piotrze, najwyższy pasterzu, prowadź mnie w obecności Jezusa!, św. Pawle, apostole narodów, ty "którego przynagla miłość Chrystusa”, ty, który byłeś „naśladowcą Chrystusa”, naucz mnie kochać Go, służyć Mu i naśladować ukochanego Jezusa.
Obydwaj nauczcie mnie oddawać się Jezusowi i trwać w tym oddaniu; z czystym sercem szukać Jego woli i doskonale ją wypełniać; aż do końca, aż do śmierci podążać za Jezusem. Obydwaj naśladowaliście Go w sposób doskonały, a ponieważ On chce, abym i ja tak postępował i powierzył się waszej ojcowskiej opiece. Pomóżcie mi naśladować Go, pomóżcie mi iść za Nim.
Święci, Piotrze i Pawle ja sam oddaję się w wasze ręce. Sprawcie, bym w każdej chwili mojego życia wypełniał wolę Jezusa.
Wzbudźcie we mnie bezgraniczne przywiązanie do Bożej chwały, do Kościoła i wszystkich ludzi, którzy są członkami Chrystusowego ciała. Sprawcie, by wszyscy ludzie przynieśli Sercu Jezusa jak największą pociechę, w Nim, przez Niego i dla Niego. Amen

 

 Rozważa mała siostra Hania.