Narodzenie Pańskie, W żłobku zawiera się wszystko

25 grudnia 2014 r., Narodzenie Pańskie

W żłobku zawiera się wszystko


Ewangelia Łk 2,1-14
 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

 

Rozważanie

„W tym małym żłobku zawiera się wszystko: Stwórca świata, byt sam w sobie, doskonały, nieskończony, dobry,
Mądry, piękny, przede wszystkim zaś Ten, który jest Miłością….
Całkowity byt i całkowita doskonałość, wszystko, czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało,
Czego umysł nie zdoła pojąć… wszystko to jest obecne w tym małym Dziecięciu tak uroczym,
Które uśmiecha  się wyciągając do was ręce…”

„Spójrzmy na małe Dzieciątko w żłóbku, które wyciąga ramiona, które nas tak bardzo kocha, które z miłości
Przychodzi do nas i dokonuje wszystkich swych dzieł z miłości…
Naśladujmy wszystkie przykłady, Jakie nam daje…
Z miłości naśladujmy Jego ubóstwo;   
Z miłości módlmy się i kontemplujmy z Nim Ojca;
Z miłości błogosławmy z Nim ludzi…
Naśladujmy Jego myśli, Jego czyny,
A przede wszystkim tę miłość, która jest w Nim przyczyną wszystkiego…”

„Panie Jezu adoruję Cię w Twoim żłóbku. Jak dobrze być u Twych stóp!
Sen i ciemność spowijają ziemię: czuwamy w małej betlejemskiej grocie,
Czuwamy tam z wielką rozkoszą…!
Oto Jesteś tutaj, mój Boże,
Spoczywasz to w żłóbku, to znów w ramionach Maryi czy Józefa.!
Dzięki! Dzięki! Dzięki! Jakże jestem szczęśliwy!”    
Mały brat Jezusa Karol

 

Modlitwa

Boże Dzieciątko, spraw, abyśmy przystąpili z gorącą duszą do tej głębokiej tajemnicy narodzenia.

 

Rozważa mała siostra Hania.