Zwiastowanie Pańskie, Raduj się Kościele!

25 marca 2019 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Raduj się Kościele!


Ewangelia Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.
 

Rozważanie

Zanurzeni w Wielki Post, nagle słyszymy „Raduj się”. Raduj się Maryjo, raduj się, Kościele, raduj się, człowieku. Choć już niemal dotykamy krzyża Chrystusa, mamy się radować. Tak, bo w krzyżu zawiera się sens Wcielenia Syna Bożego. Zbawienie potrzebuje i Wcielenia, i Paschy. Patrząc na Maryję, która poczęła Zbawiciela, widzimy także krzyż. Jezus przyszedł na ziemię dla ofiary krzyża, dla naszego zbawienia. I zwyciężył. Raduj się, Maryjo, raduj się, Kościele, raduj się człowieku!

 

Modlitwa

Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam! Ty mię wyzwolisz z sideł pokus i grzechu, i od zgubnego słowa, okryjesz mię swoimi piórami, schronisz pod swe skrzydła; niedola nie przystąpi do mnie, bo Ty swoim aniołom dasz rozkaz, aby mię strzegli na wszystkich moich drogach. Na rękach swoich będą mię nosili, abym nie uraził mej stopy o kamień (zob. Psalm 91, 2-4. 10-12).

 

Rozważa diakon Juliusz, Wyższe Seminarium Duchowne, Koszalin