Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Żyje!

21 kwietnia 2019 r. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Żyje!


Ewangelia J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

 

Rozważanie

„(…) wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc (...)”

Ale miłość! Iść skoro świt, biec skoro zdziwienie.
Ale zaufanie! Uczniowie również pobiegi na słowa kobiety...
Ale ryzyko!
Ale wiara!
Dla mnie dzisiejsze Słowo to wyzwanie, by naśladować. Tak autentycznie i entuzjastycznie jak świadkowie Wielkiej Nocy!

W Wielki Czwartek nasza Marysia dostała wysokiej gorączki. Niestety, leki ani okłady nie pomagały jej zbić. Trwa trzecia doba jej trudu. Jest niewyspana, wyczerpana, słaba. Zdaje się jednak, że nastąpił przełom. Jakie to wymowne, że cierpienie tej niespełna rocznej dziewczynki nałożyły się ze wspomnieniem Kościoła ostatnich, bolesnych pod każdym względem, chwil Jezusa.

Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ!
To nasza nadzieja na jutro bez gorączki, ale i perspektywa na życie dla każdego, kto dąży do tego, co w górze.
Zmartwychwstanie Jezusa to fakt! Bądźmy wdzięczni Bogu!

 

Modlitwa

O Chryste zmartwychwstały, i my z Tobą zmartwychwstaniemy. Naucz nas „szukać tego, co w górze” (Kol 3,1), ukazując nam, że należymy do Ciebie, że nasze serce zmartwychwstało z Tobą i że życie nasze jest ukryte w Tobie (J. H. Newman).

 

Rozważa Wanda Mokrzycka, Duży Dom, Wrocław