XVI Niedziela Zwykła, Jednego Ci potrzeba

21 lipca 2019 r. XVI Niedziela Zwykła

Jednego Ci potrzeba


Ewangelia Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będziepozbawiona".

 

Rozważanie

To słowo stoi w opozycji do poprzedniego „troszczysz się o wiele…”
Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o troski, to przeważnie na jednej się nie kończy, prawie zawsze jest ich WIELE!!! I to WIELE męczy, frustruje, odbiera wszystkie siły….
Natomiast Jezus mówi o JEDNYM… Czy chodzi o to, bym uprościła życie: mój rytm dnia, tygodnia, miesiąca? Ilość spotkań, rzeczy do załatwienia, spraw do podjęcia? Czy rzeczywiście tym WIELE mam się zajmować ja? Czy to często raczej moja pycha, niezdrowa ambicja, duch współzawodnictwa, rywalizacji, dążenie do wydajności, skuteczności życia, które czynią moje życie tak zajętym, zatroskanym, zabieganym…?
Czym, czy raczej KIM jest ten JEDEN…? Brat Karol zawarł odpowiedź w dwóch słowach, które wypisywał wszędzie: Jesus Caritas. Jezus Miłość. Miłość umie z każdej osoby, każdego szczegółu codzienności wyłonić to JEDNO, tego JEDNEGO.

 

Modlitwa

Niech usiądę dziś pod Mamre mojego życia, jak Abraham, i oczekuję tam na Ciebie, Jezu. Niech to oczekiwanie będzie pełne – tzn niech nie robię nic innego, tylko niech CZEKAM aż przyjdziesz do mnie w gościnę… Niech robię TO JEDNO.

 

Rozważa Kasia Anna, mała siostra Jezusa, Częstochowa