XVIII Niedziela Zwykła, Boże obdarowanie

4 sierpnia 2019 r. XVIII Niedziela Zwykła

Boże obdarowanie


Ewangelia Łk 12, 13-21

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”.
Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.
Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

 

Rozważanie

Co Jezus chce nam dziś przekazać, na co zwrócić uwagę? On pragnie naszej radości. Mówi, że życie nie zależy od bogactwa. Św. Paweł poucza nas: „Dążcie do tego co w górze, nie do tego co na ziemi.” Przebywamy tu na ziemi jakby „na chwilę”, gdzie nasze życie przemienia się, aby żyć wiecznie u Boga Ojca.
Czytając słowa Ewangelii nie wiemy jakie relacje dominują w rodzinie człowieka, który prosi Nauczyciela o interwencję w sprawie spadku. Stawia to przede mną pytanie: Jak ja odnajduję siebie w podobnej sytuacji, jak postrzegam obdarowanego i darczyńcę. Jezus zaprasza nas dzisiaj do roztropności w postępowaniu i umiejętności dostrzegania darów jakimi jesteśmy nieustannie obdarowywani przez Boga i innych ludzi.

 

Modlitwa

Dziękujmy Panu za wszystko, ufając w Jego prowadzenie jak to czynił bł Brat Karol, który często powtarzał słowa „mój Boże, jak bardzo jesteś dla nas dobry”. Dziękujmy Panu również w zastępstwie tych, którzy zapominają Mu dziękować za otrzymane dary.

 

Rozważa Bożena, Fraternia Jezus Caritas, Poznań