Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Spotkanie z Maryją

15 sierpnia 2021 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Łk 1, 39-56

Spotkanie z Maryją

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki". Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Rozważanie

Dzisiejsze święto ma różne oblicza; nawiedzenie Świętej Elżbiety, Magnificat, Zaśnięcie NMP, Wniebowzięcie NMP.
Wydarzenia te uobecniają w życiu moim i Brata Karola tajemnice narodzenia i zmartwychwstania.
Maryjo, pokaż mi aby moje relacje z innymi były okazją do spotkania z Tobą i Twoim synem w moim bliźnim.
"Zaledwie się wcieliłem, a już poprosiłam moją matkę, by mnie zaniosła do domu, gdzie miał się narodzić Jan, aby go uświęcić przed narodzeniem...Przez wcielenie oddałem się światu, aby go zbawić.Zanim się narodziłem, już pracowałem dla uświęcenia ludzi i i pouczyłem matkę, y ze mną współdziałała. Nie tylko ją samą skłoniłem do współpracy w uświęcaniu drugich; od momentu gdy mnie poczęła skłaniam do tego każdą duszę, której się oddaje.
Mówię do dusz, które mnie posiadają i żyją w ukryciu, ale nie otrzymały misji pouczania, by uświęcały inne dusze niosąc mnie w ciszy. Do dusz milczących, żyjących w ukryciu, z dala od świata, w samotności mówię: wszystkie pracujcie nad uświęceniem świata tak, jak to czyniła moja matka, bez słów, w milczeniu. Nieście mnie do nich, ustawiajcie ołtarz, tabernakulum i nieście ewangelię, nie głoście słowem, ale przykładem, nie zwiastując orędzie, ale żuciem uświęcając świat. Nieście mnie światu dusze pobożne, ukryte i milczące, jak Maryja zaniosła mnie Janowi" - brat Karol.

Modlitwa

Maryjo, w narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty która poczęłaś Bogą żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci.
(Liturgia bizantyjska na święto zaśnięcia)

Rozważa Andrzej, osoba świecka, Zielonka