Rocznica urodzin brata Karola, Dzieci Mądrości

15 września 2021 r. Rocznica urodzin brata Karola

J 19, 25-27

Dzieci Mądrości

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Rozważanie

Dzieci
 
Mądrości

słuszność przyznały
mówiąc
tak
to ona
w drodze
tu i teraz
otwiera
prowadzi
do Boga

Czy coś przeszkadza?

Tak
Przekora

Idzie w przeciwnym kierunku
Obecności
dostrzegania
kochania

A jak zabłądzisz? Co pomaga?

Pokora

Matki SynaModlitwa

Mater Dolorosa,
ora pro nobis!

Bracie Karolu, świętujemy z Tobą!

Rozważa Aleksandra, Osoba Świecka, Rzym