XXXI Niedziela Zwykła, Styl życia

31 października 2021 r. XXXI Niedziela Zwykła

Mk 12, 28b-34

Styl życia

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Rozważanie

Na dzień przed Wszystkimi Świętymi Pan nam daje Słowo o największym przykazaniu – miłości Boga i bliźniego, czyli o „przyczynie naszej świętości”. Nie ma bowiem innego powodu, dla którego nasi poprzednicy w wierze zostali świętymi: po prostu (i aż!) wypełnili to przykazanie, czyniąc z niego styl życia.
A mogli je wypełnić, ponieważ usłyszeli i posłuchali… „SŁUCHAJ, Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest Bogiem Jedynym”.
Poszli za Tym, którego uznali za Jedynego.
„Miłość Boga, miłość ludzi to całe moje życie, to będzie całe moje życie, mam taką nadzieję” (1890).

 

Modlitwa

Panie Jezu, spraw, by miłość Boga i miłość ludzi była całym moim życiem, jego najprostszym i najgłębszym stylem!

 

Rozważa Kasia Anna, Mała Siostra Jezusa, Częstochowa