I Niedziela Adwentu, Ruch ciszy

28 listopada 2021 r. I Niedziela Adwentu

Ruch ciszy


Ewangelia Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.


Rozważanie

W tajemnicy
wolności
znaków

cisza przyjścia
wprawia bezsilność w ruch

by być
stanowczo
bez kompromisów

nie przyśpieszając kroku

zaufać
znakom
Drodze

 

Modlitwa

Miłością
każdego kroku
ożyw
spojrzenie duszy

 

Rozważa Aleksandra Michalak, Osoba Świecka, Rzym