XII Niedziela Zwykła, Echo serca

21 czerwca 2020 r. XII Niedziela Zwykła

Echo serca


Mt 10, 26-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

 

Rozważanie

Czytam dziś to Słowo w kontekście uroczystości i wspomnienia Serc Jezusa i Maryi, które właśnie przeżywaliśmy w liturgii Kościoła.
„Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Moim Ojcem”
Co oznacza przyznać się do Jezusa? Czy może: wyznać Go przed ludźmi? Wyznać, że do Niego należę? Że w Niego wierzę, ze Go kocham, że warto oddać wszystko, by żyć jedynie dla Niego?
Jeśli tak, to nie słowem to wyznam, ale życiem, a jeśli ma to być życiem, to konieczne jest odpowiednie usposobienie serca – serca upodobnionego do tych Jezusa i Maryi: czystego, stałego, wrażliwego, łagodnego, pokornego, miłosiernego, hojnego, zranionego, wiernego, przebaczającego, mężnego….
Jak Karol wyznawał Jezusa? Nosił biały habit z mocno zaznaczonym na nim sercem i krzyżem. Był wrażliwy na potrzeby otaczających go ludzi, jego braci. Modlił się za nich. Mówił: „Chciałabym być tak dobry, by ludzie pytali: jeśli taki jest sługa, to jaki musi być jego Pan…?”

 

Modlitwa

Modlitwa: Jezu cichy i pokorny, uczyń serce moje według serca Twego

 

Rozważa Kasia Anna, mała siostra Jezusa, Częstochowa