III Niedziela Zwykła, Spojrzenie

24 stycznia 2021 r. III Niedziela Zwykła

Spojrzenie


Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Rozważanie

Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność w Galilei, głosząc: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" Towarzyszy temu powołanie uczniów, czyli bardzo konkretnych osób, najpierw Szymona i Andrzeja, a następnie Jakuba i Jana. Zaczęło się od tego, że ich ujrzał. Niesamowite to musiało być spojrzenie, pełne miłości i ognia, po którym rybacy zostawili wszystko i poszli za Nim. Takiego właśnie spojrzenia musiał doświadczyć Karol, który powiedział: "Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem, że nie mogę zrobić inaczej jak żyć tylko dla Niego", a potem poszedł za Nim aż na Saharę, aby tam właśnie tak patrzeć na tych, którzy do Niego przychodzili. Życie chrześcijanina polega na ciągłym szukaniu spojrzenia Jezusa, aby właśnie tak patrzeć na drugiego człowieka.

 

Modlitwa

Panie Jezu, chcę szukać Twojego spojrzenia każdego dnia w moim życiu, a potem pragnę patrzeć tak na moich braci i siostry, którzy są tak bardzo spragnieni miłości.

 

Rozważa ks. Tomasz Wołoszynowski, Wspólnota Kapłańska Jezus Caritas, Koszalin