IV Niedziela Wielkanocna, Przychodzący Bóg

30 kwietnia 2023 r. IV Niedziela Wielkanocna

Przychodzący Bóg


Ewangelia J 10, 1-10

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".

 

Rozważanie

Jezus jest dla nas najpewniejszą drogą do spotkania z Bogiem. Przez człowieczeństwo Jezusa poznajemy Boga i przyjmujemy Go jako naszego Zbawcę. W Jezusie mamy śmiały przystęp do Ojca. W Ewangelii Jezus przede wszystkim wskazuje nam na samego siebie. „Ja jestem bramą owiec”. Bóg przychodzi do swojej owczarni przez Jezusa. Tym, który wchodzi jest Bóg Ojciec, a w osobie odźwiernego może można dostrzec Ducha Świętego. To On, Duch Święty otwiera serce człowieka na przychodzącego-wchodzącego Boga. Duch Święty daje nam poznanie głosu Boga i wtedy możemy słuchać Jego Słowa i dać się poprowadzić.
Temu głosowi Boga był posłuszny brat Karol. Chciał być bardzo uważny na Słowo Boga, aby dać się prowadzić.

 

Modlitwa

Ojcze, daj mi rozpoznać Twój głos i iść za Twoim Słowem. Duchu Święty, daj mi uważność serca na Twoje przychodzenie. Jezu bądź drogą do Ojca.

 

Rozważa ks. Robert, Wspólnoty Kapłańska Jezus Caritas, Chrośla