V Niedziela Wielkanocna, Jezus: droga, prawda, życie

7 maja 2023 r. V Niedziela Wielkanocna

Jezus: droga, prawda, życie


Ewangelia J 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca".

 

Rozważanie

Brat Karol w czasie swoich 8-dniowych rekolekcji w Efraim, w roku 1898, pisał:
„Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
ŻYCIE… - ze swej łaski i w sakramentach zawsze będziesz życiem dusz, w które wlejesz obficie to życie.
DROGA I PRAWDA…- już je wskazałeś, żyjąc 30 lat na ziemi i do Wniebowstąpienia nadal je wskazujesz. A potem…? Ziemia potem miałaby żyć wspomnieniem Twego nauczania  i przykładu  aż do końca czasów, ponieważ są one właśnie drogą i prawdą: zanim odejdziesz do nieba, (…) przypominać będziesz swe wskazania, które pozostawisz ziemi jako drogę i prawdę aż do końca czasów”.

 

Modlitwa

Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy (z Ps 86).

 

Rozważa Kasia Anna, Mała Siostra Jezusa, Częstochowa