Objawienie Pańskie, W drogę

6 stycznia 2018 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

W drogę


Ewangelia Mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


Rozważanie

Nauczeni przykładem Mędrców wyruszmy drogą naszego życia na spotkanie z Jezusem.
Niech nas nie zniechęcają trudy i wyrzeczenia. Przyjdzie czas spotkania i radości.
Pytajmy ale nie pozwalajmy się zwieźć oszustom i manipulatorom planującym zbrodnie.
Uwierzmy słowom Proroków i tekstom Dobrej Nowiny.
Pragnienie Brata Karola by żyć jak Jezus wcielony i żyjący w Nazarecie niech nas prowadzi.
Wtedy, już inną drogą, śladami Jezusa, dojdziemy do niebieskiej Ojczyzny, do domu Ojca, do Boga, do swojej ojczyzny.

Za panowania Heroda
Było ich trzech:
magowie, mędrcy,
uczeni?

Przybyli, zobaczyli,
uwierzyli,
oddali hołd.

Było ich wielu,
spiskowali,
nawet mordowali.

Dziś tylko
kiepska wzmianka
po nich.

Było Ich Troje:
Jezus, Maria,
Józef.

Ich imiona
niosą Moc
i nadzieję.

 

Modlitwa

Panie Jezu wyruszamy razem. Prowadź, dodaj sił, wzmocnij naszą wiarę i nadzieję. Amen.

 

Rozważała mały brat Jezusa, Kazimierz, Izabelin.