NMP Królowej Polski, Być synem Maryi

3 maja 2018 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Być synem Maryi


Ewangelia J 19, 25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


Rozważanie

Działo się to, wg. dzisiejszego liczenia czasu, w piątek 07.04.30 tuż przed godziną 15.00, niedaleko murów Jerozolimy na wzgórzu nazwanym "Miejsce Czaszki", po hebrajsku "Golgota". Tam, pośrodku dwu łotrów, ukrzyżowano Jezusa. Nie skupiajmy się na znajdujących się w tym miejscu, lubiących krwawe sceny, gapiach; na żołnierzach wykonawcach kaźni; na tych, którzy krzyczeli "Ukrzyżuj!" i sprawdzali wykonanie wyroku.
W tej ostatniej godzinie, przy ukrzyżowanym Jezusie stoi grupka ludzi. To Ci kochający i ukochani, najbardziej bliscy, najbardziej wierni i odważni:
Mama i Jej siostra, uczeń, którego Jezus miłował i Maria Magdalena.
"Do końca Ich umiłował" i Oni Jego. W tej ostatniej godzinie, godzinie umierania Jezus otacza myślą, modlitwą i troską Najbliższych.
Swą Matką obdarowuje Ucznia, Matkę obdarza synem. "Dokonało się".

Najmilsi! Wczujmy się w to, dokonujące się, misterium.
To KAŻDEMU Jezus daje swój skarb - Swoją Matkę;
KAŻDEGO Jezus daje Swojej Matce jako dziecko,
KAŻDEGO Ona chowa w swoim sercu.
Czyż trzeba więcej!?

Jak pisze brat Karol w swoich medytacjach nad Ewangelią Św. Jana ( M/516; 19, 25-27) "aby być bratem Jezusa trzeba przede wszystkim być synem Maryi". W uroczystość NMP Królowej Polski wielu ludzi w Polsce doskonale rozumie Karola.

 

Modlitwa

Jezu Zmartwychwstały daj nam Swoje Światło i Moc by w każdy dzień.

 

Rozważa Kazek, mały brat Jezusa, Izabelin