Wniebowstąpienie Pańskie, Jak Jezus

13 maja 2018 r. Siódma Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jak Jezus


Ewangelia Mk 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


Rozważanie

Jezus, zanim „został wzięty do nieba”, powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”  Jezus posyła swoich uczniów, aby byli Jego świadkami na całej ziemi. Co więcej: owo posłanie trwa do dzisiaj i obejmuje w szczególny sposób kapłanów. Jezus nie pozostawia ich samych. Współdziała z nimi w powierzonej im misji głoszenia Słowa i świadczenia życiem. Potwierdza znakami głoszoną przez nich naukę.
Święta Matka Teresa powołując do życia nasz Zakon, zaprosiła nas – swoje córki – do szczególnej modlitwy za kapłanów i teologów, co z radością i oddaniem czynimy. Od dłuższego już czasu zauważam, że wielu kapłanów nie jest świadomych ogromnej mocy swego posłannictwa, którego Źródłem jest sam Chrystus.  Czyż On nie powiedział Dwunastu: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!” (Mt 10, 8) Dłonie kapłana są namaszczone. Co więcej: każdego dnia podczas sprawowania Eucharystii DOTYKAJĄ Boga! Czy kapłani pielęgnują w swoich sercach pragnienie, aby być obecnością Jezusa  dla innych? Czy z radością błogosławią? Czy z wiarą kładą ręce na chorych? Czy z oddaniem szukają tych, którzy zbłądzili,  otaczają opieką ubogich i wykluczonych? Czy okazują miłosierdzie tym, którzy chcą powrócić do Ojca? Czy kapłani patrzą oczami Jezusa i dotykają jego dłońmi?

 

Modlitwa

Duchu Święty, proszę Cię za kapłanów, o odwagę wypełniania w pełni powierzonej im przez Jezusa misji. Spraw, aby kochali jak Jezus, patrzyli jak Jezus, słuchali jak Jezus, dotykali jak Jezus, mówili jak Jezus, uzdrawiali jak Jezus. Aby uwierzyli, że Jezus chce działać przez nich DZISIAJ!

 

Rozważa siostra Małgorzata, karmelitanka bosa z Osin