Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Serce

8 czerwca 2018 r. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce


Ewangelia J 19, 31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: "Kość jego nie będzie złamana". I znowu w innym miejscu mówi Pismo: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili".


Rozważanie

Serce jest obrazem miłości. Kiedy dziecko chce powiedzieć rodzicom, że ich kocha, często rysuje laurkę z serduszkiem. Zakochani obdarowują siebie nawzajem pamiątkami w kształcie serca… Serce mówi: „Kocham Cię”.
Dziś wpatrujemy się w Jezusowe Serce – Serce, które płonie miłością. To właśnie w tym Sercu znajdujemy ukojenie, pociechę, wewnętrzny pokój. Patrzę na obraz ukoronowanego cierniami Serca, na które Jezus pokornie wskazuje i… słyszę: „Kocham Cię”. Sam obraz uspokaja, zaprasza do kontemplacji i ukrycia się w miłości Jezusa. A skoro już sam wizerunek jest tak niezwykły, to jak bardzo niezwykłe musi być Serce, z którego bije blask miłości! To Serce zostało otwarte dla nas, byśmy w Nim mogli się schronić i zaczerpnąć ze źródła miłości. A miłość rodzi miłość. Doświadczając miłości Jezusa, otrzymujemy moc, by tę miłość nieść dalej. To w tym Sercu uczymy się kochać Boga, siebie i naszych bliźnich, ze względu na Niego.
Jak pisze brat Karol: „Jak bardzo to Serce, bardziej niż serce matczyne, cierpiało z powodu zła popełnionego przez te tak umiłowane dusze i cieszyło się dobrem, które uczyniły… Jeśli więc kochamy Jezusa, trzeba koniecznie, byśmy ze względu na Niego kochali do szaleństwa bliźniego, byśmy głęboko radowali się wszelkim dobrem, jakie w nim widzimy i cierpieli gorzko z powodu wszelkiego zła, jakie w nim dostrzegamy”.
Nie ma innej drogi. Prawdziwej miłości możemy nauczyć się tylko przy Sercu Jezusa.

 

Modlitwa

Panie Jezu, chcę dzisiaj wtulić się w Twoje Serce, bo wiem, że…
w Twoim Sercu znajdę pokój i siłę,
w Twoim Sercu znajdę przystań podczas burz,
w Twoim Sercu znajdę przebaczenie i siłę do przebaczenia,
w Twoim Sercu znajdę głęboką radość.
Wiem, że w Twoim Sercu znajdę prawdziwą Miłość.

 

Rozważa Justyna OV, Opole