XII Niedziela Zwykła, Warto zaufać

24 czerwca 2018 r. XII Niedziela Zwykła, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Warto zaufać


Ewangelia Łk 1, 57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.


Rozważanie

Droga jest wydeptana. Od miesiąca dwa razy dziennie zmierzam nią do Ciebie. Potem spoglądam przez szybkę. W osłoniętym przed światłem inkubatorze dojrzewasz. To bardzo trudny dla Ciebie czas. Normalnie rosłabyś w brzuchu, niekłuta, niebadana... Ale urodziłaś się wcześniej i podglądamy Twój rozwój, wspomagany przez liczne urządzenia, leki; monitorujemy postęp i jego brak.

Taki wgląd w nasze życie ma Pan Bóg - od poczęcia, poprzez narodziny, aż po śmierć. On widzi to, co przed światem ukryte.
„Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię.”  (Iz 49,2)
On nas zna i na przestrzeni życia powołuje do kolejnych zadań.

Jakże potrzebna jest osobista relacja z Bogiem, nawiązywana może właśnie na Adoracji, aby umieć odczytać Jego wolę.

Trzeba zamilknąć, aby usłyszeć, a potem z mocą, bo wbrew światu, powiedzieć: „Jan mu będzie na imię”.

A w końcu, warto zaufać.
Tylko wtedy zdarzenia niewyjaśnione, po ludzku złe (np. przedwczesne narodziny) mogą zostać zaakceptowane, a i chwałę Boga można w nich dostrzec!

 

Modlitwa

Jezus, dziękujemy Ci za życie i prosimy nieustannie odradzaj nas w Tobie.

 

Rozważa Wanda Mokrzycka, Dużym Dom, Wrocław