XIV Niedziela Zwykła, Nasz Nazaret

8 lipca 2018 r. XIV Niedziela Zwykła

Nasz Nazaret


Ewangelia Mk 6, 1-6

Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.


Rozważanie

Życie i działalność proroka a cóż dopiero Mesjasza powoduje pytania.
Ale w Nazaret nawet wątpiący i niedowiarki stwierdzają:
- co za mądrość, która jest Mu dana,
- jakie cuda dzieją sie przez Jego ręce!
A ja, który niby znam Dobrą Nowinę o Jezusie i opis Jego życia, jestem przez chrzest zanurzony w Chrystusa i włączony w misterium Kościoła czy mam w sobie ten zachwyt, że jestem Jego, jak Sam nazywał tych którzy z Nim byli, bratem, uczniem i przyjacielem?
Czy mam Jego odwagę żyć w moim Nazaret by tam być jak Jezus?
Brat Karol pisze: "Z jaką odwagą stawiałeś czoło Panie ich obelgom, zniewagom, przemocy... byłeś tak lekceważony, odrzucony, prześladowany.. M/271 Łk. 4, 14-30 (tłum. własne).

"Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?"
Stamtąd wyszło zbawienie świata,
stamtąd była Miriam matka Jezusa, Józef ...
Co może być dobrego w moim Nazarecie?

 

Modlitwa

Naucz mnie, nas Jezu patrzeć i działać jak Ty, tam gdzie jesteśmy,

 

Rozważa mały brat Jezusa, Kazimierz, Izabelin