1870

Poznaje cierpienie spowodowane wojną w 1870; zajęcie miasta, które musi opuścić wraz z rodziną. Zamieszkuje w Nancy. W tym mieście przyjmuje z wielką gorliwością I Komunię św. Siłą dla Karola jest wiara bliskich, zwłaszcza dziadka i kuzynki Marii, dla której odczuwa wielki podziw. Ona to dzięki swej dobroci i okazywanemu zrozumieniu będzie dla Karola pomocą zarówno w latach błądzenia, jak i życia zakonnego. Uczęszcza do liceum w Nancy.

Mając 17 lat byłem cały uosobieniem egoizmu, próżnością, bezbożnością, owładnięty pragnieniem zła. Byłem jak oszalały.

 1869 – Sobór Watykański I, 1873 – poświęcenie Francji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,budowa Sacre-Ceur na Montmartrze.