1896

We wrześniu 1896 r. przełożeni zakonni poddają go próbie nakazując odbycie dwuletnich studiów w Rzymie. Karol składa dwa śluby prywatne: czystości i nie posiadania niczego poza narzędziami potrzebnymi do pracy fizycznej. 24 lutego 1897 roku przybywa po raz drugi do Ziemi Świętej. Od 10 marca podejmuję służbę służącego przy klasztorze Klarysek w Nazarecie.

Trzy lata jest służącym klasztoru klarysek w Nazarecie. Mieszka w szopie i żyje bardzo ubogo. Godzinami trwa w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i rozmyślaniu nad Pismem Świętym.

Twoja reguła: Iść za Mną... Czynić to, co Ja bym uczynił. Pytaj siebie w każdej sprawie: „Co uczyniłby nasz Pan?” i czyń to. Jest to twoja jedyna reguła, ale jest to reguła absolutna.

1895 – Teresa do Dzieciątka Jezus czyni akt ofiarowania się Miłości miłosiernej,
1897 – śmierć Teresy do Dzieciątka Jezus.