Ks. Tadeusz Huk świętuje 70 urodziny

W roku 2020 rekolekcje dla naszych wspólnot poprowadzi ks. Tadeusz Huk.

Chcemy już dziś przybliżyć wszystkim jego sylwetkę, między innymi dlatego, że 14 września świętował piękny jubileusz 70 rocznicy urodzin. Wspólnota kapłańska z Warszawy odwiedziła tego dnia Jubilata i złożyła mu najlepsze życzenia. Kilka zdjęć.
Ks. Tadeusz Huk urodził się 14 września 1948 roku w Jarosławiu koło Przemyśla. Jego rodzinna wioska to Cieszacin Wielki na Podkarpaciu.
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1973 w Warszawie. Był wikariuszem w Grójcu. Pierwszą parafią w której pełnił posługę proboszcza była parafia św. Jakuba w Tarchominie – obecnie Warszawa. Następnie był przez wiele lat ojcem duchownym w seminarium warszawskim, aż do roku 2000, kiedy zakończył tę posługę. Został mianowany proboszczem parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna i jest to obecnie jego miejsce pasterzowania. Zarówno jako wikariusz, czy jako ojciec duchowny, czy obecnie jako proboszcz, ks. Tadeusz jest całkowicie oddany tym do których jest posłany.
Ks. Tadeusz zafascynował się osobą brata Karola przez ks. Bronisława Bozowskiego. Poznał małe siostry i małych braci Jezus i zaprzyjaźnił się z nimi. Znalazł też kontakt z księżmi żyjącymi duchowością brata Karola, m.in. z ks. Andrzejem Helmutem Poradą z Opola. Po powrocie z pobytu w Algierii w 1989r, w miejscach życia brata Karola zainicjował powstanie wspólnoty kapłańskiej Jezus Caritas w Warszawie, której przez wiele przewodził. Zachęcał księży do trwania we wspólnocie, pomimo, że niektórzy przyłączali się i po pewnym czasie rezygnowali. Będąc ojcem duchownym w seminarium zachęcał kleryków do zapoznania się z postacią Karola de Foucauld. Z tego powodu był nazywany de Huko.
Osoby, które spotkały ks. Tadeusza, chyba potwierdzą, że jest on osobą serdecznie przyjmującą każdego, cierpliwą wobec tych, którzy szukają u niego pomocy na drodze wiary i rozeznawania Bożego prowadzenia. Ks. Tadeuszu dziękujemy za Ciebie, spotkania i przyjaźnie z Tobą. Mamy nadzieję, że rekolekcje w 2020 roku będą okazją, aby ks. Tadeusz podzielił się z nami swoim doświadczeniem odkrywania osoby i duchowości brata Karola, swoim doświadczeniem życia kapłańskiego i życia Nazaretem w codzienności. Tych, którzy nie mieli okazji spotkać naszego Jubilata zapraszamy już dziś na rekolekcje w 2020 roku.
W tym miejscu składamy ks. Tadeuszowi najserdeczniejsze życzenia z okazji 70 urodzin. Dziękując za Jego osobę życzymy, aby kolejne dni i lata życia były naznaczone Bożym prowadzeniem i okazją do dzielenia się żarem miłości i wiary oraz świadectwem życia całkowicie oddanego Bogu i ludziom. Zapewniamy o naszej modlitwie za Drogiego Jubilata. Z nadzieją na spotkanie.
A tutaj ks. Tadeusz mówi o sobie: https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/tp2012-27-kleryk.html
Jedno z kazań radiowych: https://www.polskieradio.pl/37/233/Artykul/1492191,Ks-Tadeusz-Huk