Pan zabrał do Siebie Ms Jeanne

Współzałożycielka Małych Sióstr odeszła do Pana 22 lutego 2019 roku, w dniu święta Katedry św Piotra  -  Ona, która tak miłowała Kościół i Ojca Świętego, przypominając nam nieustannie o tym…!

msjeanne 1W czerwcu bieżacego roku ukończyłaby 100 lat! „Liczę na Waszą modlitwę, bym mogła w pełni przeżywać chwile obecną, tak jak Pan tego pragnie, w zawierzeniu, zaufaniu i pokoju” (mała siostra Jeanne, 2013 r.) Odeszła do Pana 22 lutego 2019 roku, w dniu święta Katedry św Piotra - Ona, która tak miłowała Kościół i Ojca Świętego, przypominając nam nieustannie o tym…! Była wierną towarzyszką przygody założycielskiej Małej Siostry Magdaleny, naszej Założycielki, od 1942 roku. Ściśle współpracowała z nią nad fundacją nowego Zgromadzenia. Była Odpowiedzialną Generalną od 1949 roku, pierwszą po Założycielce – pełniła tą posługę przez 20 lat. „Bądźcie razem przy małej siostrze Jeanne i idźcie za nią. Im bardziej będziecie Ją kochać, tym więcej radości sprawicie i mi. Wierzcie mi, ze jest godna Waszej miłości i nie zachowa żadnej jej cząstki dla siebie” (mała siostra Magdalena, 1949 r.)

msjeanne 2Mała Siostra Jeanne umiała z mądrością i wielkim wyczuciem trwać przy boku naszej Założycielki, będąc niejako w cieniu, ale z ogromną stanowczością i łagodnością zarazem. Odznaczała się niebywałą wprost uważnością i dyskrecją oraz wyczuleniem na chwilę obecną. To pozwalało jej do późnej starości zachowywać w doskonałej pamięci wiele szczegółów z życia KAŻDEJ małej siostry, choć jest nas ponad 1000!... To był Jej charyzmat, który czynił z Niej osobę prawdziwie kontemplacyjną. Zaskakiwała nas tym i wzbudzała podziw i szacunek. W tym roku mija również 30 lat od śmierci ms Magdaleny. Przez te 30 lat, Bóg nam zostawił małą siostrę Jeanne, by była żywym przypomnieniem wielkiej intuicji wiary i miłości naszej Założycielki – i ms Jeanne wiernie nam tym służyła przez swoją Obecność i Słowo. Niech teraz Obie wstawiają się za nami, byśmy potrafiły żyć jak najpełniej, z oddaniem i zapałem ewangelicznym, ideałem, który nam wskazały – ideałem pokornej, delikatnej i pełnej szacunku miłości Boga i człowieka, zwłaszcza tego najuboższego, poprzez świadectwo miłości siostrzanej w naszych wspólnotach, stając się zaczynem jedności, pokoju i pojednania tam, gdzie Jezus nas postawił.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ, PANIE, A SWIATŁOŚĆ WIEKUSITA NIECHAJ JEJ ŚWIECI. NIECH ŻYJE W POKOJU NA WIEKI. AMEN.