Rekolekcje z bł. Karolem de Foucauld

Nauki rekolekcyjne na temat życia i duchowości bł. Karola de Foucauld głoszone przez ks. Mateusza Chmielewskiego z grupy karolowej księży diecezji Koszalinsko-Kołobrzeskiej.

Zamieszczamy nauki rekolekcyjne związane z bratem Karolem.

 

Cz. 1.
od narodzin do nawrócenia (1858-1886), czyli:
o tym, żeby być bardziej jezusowym niż judaszowym,
o przemianie i odwróceniu się od zła,
o żarze, który się tli pod popiołem,
o wstrząsie spowodowanym islamem,
o bogatej, mądrej i wierzącej kuzynce,
o spowiedzi, która zmieniła wszystko,
o religii, którą należy przemienić w miłość,
o małym paliku i cienkim sznurku, który nie pozwala żyć w wolności...

 

Cz. 2.
w Nazarecie i u trapistów (1886-1991), czyli:
o tym, żeby czytać Ewangelię i nią żyć,
o pielgrzymce Karola do Ziemi Świętej,
o życiu jak Jezus w Nazarecie,
o naśladowaniu tego, kogo się kocha,
o życiu ukrytym, ubogim, pracowitym,
o życiu w milczeniu, braterstwie, samotności,
o zwyczajności przeżywanej w sposób nadzwyczajnej,
o życiu "jakby po raz pierwszy i ostatni",
o robieniu wszystkiego w obecności Jezusa,
o modlitwie, która jest miłością.

 

Cz. 3.
Sahara - Beni-Abbès (1901-1905), czyli:
o realnej wierze w Jezusa w Eucharystii,
o wpatrywaniu się w Boga-Miłość,
o byciu u stóp Jezusa,
o obmywaniu stóp jak sługa,
o widzeniu Jezusa w drugim człowieku,
o pójściu do najbardziej potrzebujących,
o praniu bielizny najuboższym...

 

Cz. 4.
Sahara - Tamanrasset (1905-1916), czyli:
o apostolstwie miłości i przyjaźni,
o milczącej ewangelizacji,
o bezgranicznej ufności,
o kochaniu Boga na dobre i na złe,
o gotowości na śmierć męczeńską,
o tym, że ziarno musi obumrzeć, żeby wydać owoc...