Kolejne spotkanie Ekipy Karolowej

Czwarte spotkanie "Ekipy Karolowej" wspólnot rodziny brata Karola, w związku z zakończonym Rokiem Jubileuszu 100-lecia śmierci brata Karola.

Tym razem spotkaliśmy się w Częstochowie 7 stycznia 2017 r., przyjęci bardzo gościnnie przez Małe Siostry Jezusa. Było nas 9 osób: Ludka i Władek z Dużego Domu, Małe Siostry Jezusa: Zosia i Kasia, Mali Bracia Jezusa: Mirek i Andrzej, ks. Robert z diecezji warszawsko-praskiej, Piotr z Opola, Grażyna z Instytutu Świeckiego Jesus-Caritas.

Podzieliliśmy się naszymi refleksjami z minionego Roku Jubileuszowego, tak pełnego różnych wspólnych spotkań i doświadczeń. Dla wszystkich wielką łaską i znakiem tego roku było doświadczenie jedności całej Rodziny Karolowej w Polsce. Stało się też potrzebą naszych serc, abyśmy kontynuowali i umacniali tę więź miedzy naszymi wspólnotami i nasze wspólne doświadczanie podążania za Jezusem z Nazaretu, w duchu brata Karola.

Zrodziło się - w związku z tym - wiele inicjatyw na kolejny rok (niektóre jako kontynuacja, a niektóre nowe):

- Podjęte zostały działania, aby wydać dwie książeczki: jedną z modlitwami w oparciu o teksty br Karola, a drugą zawierającą artykuły ukazujące główne fundamenty duchowości Karolowej, które w minionym roku zamieszczane były co miesiąc na strony małego brata.

- Ustaliliśmy, włączając się w nurt obecnego roku duszpasterskiego w Polsce, że na stronie małego brata będą ukazywały się co dwa miesiące świadectwa dotyczące tego, co dla nas, pragnących żyć duchowością Wcielenia i Nazaretu, oznaczają słowa „Idźcie i głoście”.

- Zrodziło się również pragnienie, by na znak Komunii jednoczyć się w modlitwie w konkretnej intencji raz w miesiącu (podobnie, jak to było z nowenną). Tym dniem byłby I czwartek każdego miesiąca – dzień, kiedy w Kościele wspominamy pamiątkę ustanowienia Eucharystii jako sakramentu wzajemnej miłości i jedności. Intencja będzie pojawiać się pod koniec każdego miesiąca (na miesiąc następny) na stronie małego brata, wraz z krótkim tekstem br Karola.

- Będziemy się starali również kontynuować formę naszych wspólnych spotkań: rekolekcje w jednym roku, sesje w Dużym Domu w następnym. W związku z tym, planujemy w listopadzie 2017 r., sesję we Wrocławiu w Dużym Domu, na temat obecności Maryi, Matki Bożej  w życiu naszych wspólnot. Chcielibyśmy również podtrzymać formę naszego spotkania na czuwaniu nocnym na Jasnej Górze oraz nasze „rekolekcje w drodze”.

- Chcielibyśmy też wszystkich zachęcić, aby  wspólnie się zatroszczyć o aktualność naszej strony internetowej malybrat.opole.pl i na bieżąco dzielić się na niej zapowiedziami oraz wrażeniami z wydarzeń, które organizujemy dla naszych wspólnot, grup, środowisk, lub w których sami bierzemy udział, a związane są z duchowością karolową.

- Jako konkretny czyn miłości i jedności pomyśleliśmy, by wspomóc materialnie RAZEM jedna rodzinę w Syrii. Myślimy poprosić o pośrednictwo małe siostry Jezusa z Aleppo. O konkretach poinformujemy wkrótce.

W południe, uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy fraterni małych sióstr w Częstochowie. Był z nami bł. Karol obecny w relikwiach.