Małe Siostry na spotkaniu z katechetami

Dzień skupienia dla katechetów diecezji opolskiej wraz z małymi siostrami Jezusa.

14 stycznia w Zawadzkiem na Śląsku Opolskim w ramach dnia skupienia dla katechetów, małe siostry Jezusa Mariola i Gabriela Maria zostały poproszone o świadectwo na temat: "Świadkowie nadziei i radości"
Wychodząc od myśli, że wszyscy dla siebie jesteśmy świadkami ms Gabriela zaproponowała, by każdy przedstawił się i powiedział skąd przybyl. Padła też propozycja, by usiąść bliżej siebie i poczuć się razem.
Siostry rozpoczęły od projekcji krótkiego filmu o małej siostrze Jezusa Magdalenie założycielce zgromadzenia.8 minutowy obraz przedstawiał Magdalenę jako osobę mającą wielkie ideały, ale obarczoną cierpieniem fizycznym, które uniemożliwiało realizację pragnienia, by żyć na Saharze wzorem br.Karola i psychicznym spowodowanym stratą prawie całej rodziny w czasie I wojny światowej. W tej sytuacji Bóg zadziałał cudownie , bo znalazł w Magdalenie postawę dziecięcej prostoty i ufności.  Mała siostra Mariola podkreśliła, że Bóg zawsze otwiera wyjście, gdy wydaje się, że sytuacja jest patowa, przywołując zdarzenie z życia Założycielki, o którym mówił film, gdy wobec śmierci starszej siostry Magdalena podjęła decyzję, że otwiera się na życie i Jezus przemienił w jednej chwili jej lękliwą naturę na osobowość nieustraszoną. Gdy Magdalena wyjechała w duchu posłuszeństwa wierze na Saharę, Pan uzdrowił też jej ciało z choroby.
Z kolei siostry podzieliły się świadectwem nadziei małych sióstr żyjących w Aleppo, których misją jest "być oazą modlitwy" pośród tego wrzącego wulkanu.Dzielą się znakami życia modlitwy, wiary, wzajemnej uważności i życzliwości pośród zawieruchy bombardowań, obstrzałów i przemocy.
W trzeciej części małe siostry podzieliły się własnym świadectwem. Gabriela mówiła o postawie małości, do której stale trzeba nam się nawracać patrząc na Jezusa, który pierwszy stał się małym  doświadczając kruchości i zależności oraz o ważności słuchania tego, co On mówi, bo tylko tak możemy być radośni i nosić w sobie nadzieję.
Mariola mówiła o czułości Boga, która kontemplowana z zachwytem jest przekazywana napotkanym ludziom i o swoich doświadczeniach z czułością Duńczyków, wśrod których żyła siedem lat.
To duchowe dzielenie bylo potem kontynuowane przy kawie. Panowala dobra, bezpośrednia atmosfera, która sprzyjala wzajemnej wymianie na temat bolączek i nadziei oraz znaczenia prostej ufności i dziecięctwa duchowego. Kolejnym punktem byla adoracja w ciszy rozpoczeta kilkoma zdaniami na temat  jak mala siostra
jezusa Magdalena przeżywala adorację Najświętrzego Sakramentu. Kazdy z obecnych otrzymał małą książeczkę z myślami msJ Magdaleny. Te slowa też inspirowaly pytania, które powróciły jeszcze, gdy po Eucharystii spotkaliśmy się, by coś zjeść ciepłego i wspólnie się pomodlić. Zakończyliśmy modlitwą oddania brata Karola.
Uczestniczący katecheci zgodnie twierdzili, że to byl udany dzień.My male siostry też jesteśmy wdzięczne za to spotkanie z katechetami, ważnymi świadkami wiary wobec dzieci i młodzieży.
msJ Mariola i msJ Gabriela Maria