Kapituła Generalna Małych Sióstr

6 września Fraternia Małych Sióstr Jezusa rozpocznie swoją kapitułę generalną.

Taka kapituła odbywa się w naszym domu generalnym w Rzymie ( Tre Fontane ) co 6 lat. Będzie w niej uczestniczyć 50 małych sióstr, delegatek z różnych krajów świata. Z Polski, taką delegatką jest msJ Katarzyna Anna.
Maria Chiara, nasza odpowiedzialna generalna tak pisała do nas o kapitule:
„ Czas kapituły to czas łaski,  a jej ogłoszenie jest dobrą nowiną dla nas wszystkich. (…) Przez to wydarzenie Pan nas zapewnia, że jest z nami, że towarzyszy nam na naszej drodze z miłością i cierpliwością, że nas poprzedza wskazując drogę przez Swoje Słowo i wydarzenia życia.”
Kapituła ta będzie czasem na wspólne poszukiwanie  drogi, którą dziś Pan wyznacza dla Swoich małych sióstr: jak dziś, we współczesnym świecie być małą siostrą Jezusa? Jak i gdzie?
Będzie to też czas na wybranie nowej rady generalnej.
Powierzamy całe to ważne dla nas wydarzenie waszej modlitwie !
Chętnych, którzy chcą poczytać, posłuchać lub zobaczyć więcej zapraszamy na stronę Fraterni Generalnej: http://www.petitessoeursdejesus.net/fr/chapitre