Spotkanie ekipy Karolowej w Dużym Domu

Spotkaliśmy się zaraz po zakończeniu sesji jubileuszowej w Dużym Domu – Ludka i Władek Puzanowscy, Grażyna z Instytutu, Mirek mbJ, Zosia i Kasia msJ, Piotr Dobrowolski, ks. Robert Pawlak.

Zaprosiliśmy do udziału w tym naszym spotkaniu przedstawiciela młodszego pokolenia Dużego domu, Rafała Karbowniczka.
Najpierw powiedzieliśmy sobie, jak wyglądał rok 2017, co udało nam się wspólnie podjąć i zrealizować:
•    Dwa razy przeprowadziliśmy zbiórkę na pomoc konkretnym osobom w Aleppo i przekazaliśmy bezpośrednio przez msJ Halę
•    Zaczęliśmy nową „zakładkę” na stronie: „Módl się razem z nami” – intencja na każdy pierwszy czwartek miesiąca, który jest dniem naszej komunii w rodzinie Karolowej
•    Wydaliśmy do użytku wewnętrznego zeszyt z artykułami pisanymi przez nasze wspólnoty na stronę małego brata w Roku Jubileuszowym
•    Wydaliśmy małą zakładkę z informacją o stronie
•    We wrześniu odbyło się kolejne czuwanie na Jasnej Górze

A co dalej…?...
- Doceniając wartość naszych spotkań we Wrocławiu i kierując się pragnieniem młodszych, by następne spotkanie było bardziej osadzone i pogłębiające duchowość Karolową, pragniemy zaprosić na kolejną sesję w przyszłym roku w listopadzie ms Kathy. Kathy prowadziła już sesję w Dużym Domu i jej wspomnienie okazuje się żywe. Być może uda nam się też przetłumaczyć książkę, którą Kathy wydała w tym roku w jęz. francuskim: „Karol de Foucauld – brat powszechny” – i wtedy jej pobyt mógłby być połączony z promocja tej książki. W każdym razie myślimy o tym.
- Po raz trzeci chcielibyśmy też zorganizować czuwanie na Jasnej Górze.
- Nadal chcemy kontynuować naszą łączność duchową w pierwsze czwartki miesiąca – intencje będą podawane na stronie małego brata.
- Chcielibyśmy ożywić tą stronę poprzez przygotowywanie krótkich filmików prezentujących różne aspekty duchowości i bogactwo naszej Rodziny.
- Jesteśmy też w trakcie przeglądania „Rekolekcji w codzienności z br Karolem” opracowanych przez wspólnotę świeckich w Niemczech.
- Ks. Robert i Mirek kontynuują opracowywanie modlitewnika, który mógłby służyć podczas adoracji czy spotkań modlitewnych w duchowości br Karola.
- Rekolekcje wspólne planujemy na wiosnę 2019.

Kolejne spotkanie planujemy na 14 kwietnia w Opolu. Do zobaczenia!