Rekolekcje Fraterni Kapłańskiej Jezus-Caritas

W dniach 26-28 czerwca 2017 roku księża z Fraterni Jezus - Caritas uczestniczyli w rekolekcjach w Nysie koło Opola.

Fraternia opolska i gliwicka organizuje co roku te rekolekcje. Tegoroczne prowadził ks. Mirosław Tosza z diecezji sosnowieckiej, który prowadzi Wspólnotę „Betlejem” dla bezdomnych i wykluczonych w Jaworznie. W rekolekcjach uczestniczyło kilkunastu kapłanów z diecezji opolskiej i gliwickiej, oraz jeden z diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Mirosław w swoich rozważaniach poruszał temat bycia świadkiem w dzisiejszym świecie wobec każdego spotkanego człowieka. Wskazał, że świadek to ten, kto m.in.: żyje głębiej, budzi nadzieję, żyje dla innych. Ukazywał Boga jako Tego, którego nic nie zatrzyma, aby nas szukać i ocalić, nawet gdy inni uznają nas za umarłych lub gdy sami się „wykrwawiamy”. Stawiał nam księżom pytania: czy jesteśmy bezinteresowni w naszej posłudze? Odwołując się do swojej obecności wśród bezdomnych mówił, że z bezdomności nie wychodzi się „gdzieś”, ale „do kogoś”. Czy osoby bezdomne, wykluczone znajdują w Kościele miejsce spotkania, obecności, relacji? Rekolekcjonista odwoływał się też do historii życia św. Tereski z Lisieux i jej szukania pełni miłości. Podczas wieczoru braterskiego mówił o działalności Wspólnoty „ Betlejem”, którą prowadzi. Obejrzeliśmy film o pielgrzymce członków wspólnoty do Lisieux na traktorkach, jako drogi pojednania. Inspiracją do tej inicjatywy był film Davida Lyncha „Prosta historia”. Członkowie wspólnoty włączyli się w pomoc w odbudowie katedry sosnowieckiej po pożarze poprzez sprzedaż zrobionych własnoręcznie ikon. Drewno do tych ikon pochodziło z dachu katedry, które ocalało po pożarze.
Podczas rekolekcji był czas ciszy i medytacji, ale też czas braterskich spotkań, rozmów i wzajemnego dzielenia się. Mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami szukania inspiracji do posługi kapłańskiej z Ewangelii, życia brata Karola i innych pięknych postaci.
Rekolekcje w duchu brata Karola de Foucauld dla kapłanów są organizowane w Nysie co roku pod koniec czerwca. Kapłanów zainteresowanych udziałem w nich prosimy o kontakt z organizatorem: ks. Rafał Przybyła – tel. 797 271 034.

ks. Robert Pawlak