Europejskie spotkanie odpowiedzialnych Wspólnoty Kapłańskiej Jezus-Caritas

W dniach 12-19 lipca 2017 roku odbyło się w Polsce w Rudach Raciborskich europejskie spotkanie odpowiedzialnych wspólnoty kapłańskiej Jezus-Caritas w poszczególnych krajach Europy.

Organizatorami ze strony Polski byli: ks. Andrzej Anderwald i ks. Rafał Przybyła, oraz uczestniczył ks. Robert Pawlak. Uczestnikami z zagranicy byli odpowiedzialni z następujących państw: Irlandia, Hiszpania, Belgia, Austria, Włochy Anglia, Francja, Szwajcaria, Irlandia, Niemcy, Malta i Polska. Wszystkich było nas 19 księży. Każdy kraj przedstawił obecną sytuację wspólnoty: ilość członków, wspólnot, jakie są pozytywne doświadczenia, jakie są trudności w kontekście potrzeb i wyzwań duszpasterskich Kościoła i sytuacji społeczeństwa. Ciekawa była refleksja jak wspólnoty Jezus – Caritas włączają się w budzenie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w formację w seminariach i nowicjatach. Powtarzało się stwierdzenie o sekularyzacji życia w wymienionych krajach i wymiana inicjatyw duszpasterskich szczególnie skierowanych do ludzi młodych. Cenna była refleksja o potrzebie odnawiania życia w duchu Ewangelii wobec pozornie skromnych zewnętrznych sukcesów posługi duszpasterskiej.
Kilka liczb:
16 narodowych fraterni
4562 kapłanów we fraterni na świecie na 5 kontynentach
59 biskupów we fraterni
9 kardynałów we fraterni
W trakcie spotkania nawiedziliśmy dom dla bezdomnych i wykluczonych „Barka” w Strzelcach Opolskich założony z inspiracji ks. Józefa Krawca. Jeden dzień naszego spotkania był dniem pustyni, a ostatniego dnia nawiedziliśmy Sanktuarium Jasnej Góry. Będąc w Częstochowie odwiedziliśmy małe siostry Jezusa. Razem z siostrami w ich kaplicy uczestniczyliśmy w Eucharystii, a następnie było spotkanie siostrzano-braterskie przy kawie. Niedzielne przedpołudnie nasi goście z zagranicy spędzili w wyznaczonych parafiach Gliwic i okolicznych miejscowości. Mogli w ten sposób doświadczyć rzeczywistości Kościoła w Polsce, spotkać się z księżmi i osobami świeckimi. Podczas spotkania został też wybrany nowy odpowiedzialny europejski: Kuno KOHN z Niemiec. Następne spotkanie europejskie odbędzie się w 2020 roku w Anglii, a spotkanie międzynarodowe w styczniu 2019 roku w Bangalore w Indiach. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fraterni Kapłańskiej: www.iesuscaritas.org.

ks. Robert Pawlak