Podsumowanie kolejnej zbiórki na Aleppo

Podsumowanie kolejnej zbiórki pieniędzy na pomoc naszym braciom i siostrom w Syrii oraz list małej siostry Hali, która była miesiąc w Polsce.

Chrystus Zmartwychwstał!
Kolejna zbiórka pieniędzy na pomoc naszym braciom i siostrom w Syrii za nami. Udało się uzbierać pokaźna sumę -  DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA ZA WASZĄ HOJNOŚĆ!!
Mała siostra Hala była miesiąc w Polsce i mogła bezpośrednio odebrać od nas tę pomoc. Nie udało się przeprowadzić z nią obiecanej Wam na początku Wielkiego Postu rozmowy, ale napisała do nas wszystkich kilka słów przed wyjazdem

 

Chers amis
J'ai la joie de vous rejoindre avec ce petit mot. C'est la première fois que je vienne en Pologne. Je viens de passer un mois avec les petites sœurs et j'ai bien aimé . Ce temps était un temps de prière, un temps pour m'arrêter, me profiter du silence et de la beauté de la nature. Vous étiez présents dans mon cœur et ma prière. Je sens maintenant un lien entre nous, même si je ne vous connais pas, un lien qui est au-delà des visages mais c'est de l'ordre du cœur et des profondeurs de nous-mêmes.
 J'aime bien vous remercier pour votre pensée, votre soutien qui me parle et parle beaucoup à mon peuple. Vous avez vécu une solidarité avec nous qui a un sens et qui nous aide à exister, pas seulement jetés sans rien. Elle est très importante pour notre monde d'aujourd'hui. Votre soutien est comme la lumière qui jaillit des ténèbres, c'est la lumière de la Résurrection malgré que nous attendons encore la Résurrection pour notre pays. Merci de continuer à prier pour nous.
Christ est Ressuscité  – Oui vraiment Il est Ressuscité.
Votre Ps. Hala de Jésus

 

Tłumaczenie :
Drodzy przyjaciele,
Cieszę się, że mogę do Was napisać tych parę słów. Właśnie skończyłam mój pierwszy pobyt w Polsce. Spędziłam go z małymi siostrami stąd i bardzo się z tego cieszę. Przyjechałam na czas pustelni, zatrzymania, modlitwy i bardzo skorzystałam z ciszy i piękna przyrody w domu adoracyjnym małych sióstr w Pewli Małej k. Żywca. Myślałam dużo o was, jesteście obecni w moim sercu i modlitwie. Czuję teraz jeszcze bardziej więź, jaka się narodziła między nami, nawet jeśli was nie znam – jest to więź według porządku serca, która sięga głębiej niż poznanie tylko zmysłowe.
Chciałabym podziękować Wam za to, że myślicie o nas, podziękować za Wasze wsparcie, które tak wiele znaczy dla mojego narodu. Jest to wyraz Waszej solidarności z nami, solidarności pełnej sensu, solidarności, która pomaga nam żyć w świadomości, że nie jesteśmy sami. Ta solidarność jest tak ważna w dzisiejszym świecie!!! Wasze wsparcie jest jak światło, które tryska w naszych ciemnościach. To jest światło Zmartwychwstania – choć jeszcze oczekujemy tego zmartwychwstania dla naszego kraju.
Dziękuję i proszę, nie przestawajcie modlić się  za nas.
Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!
Wasza mała siostra Hala.