Zaproszenie do świętowania Roku Jubileuszowego

Zaproszenie do świętowania Roku Jubileuszowego 100-lecia śmierci błogosławionego brata Karola de Foucauld

Drodzy Księża Biskupi!

Kochane Siostry i Bracia w Chrystusie!

Pozdrawiamy Was w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dzieląc się z Wami radością Jubileuszu 100-lecia narodzin dla Nieba bł. brata Karola de Foucauld, który przypada 1 grudnia 2016 r. Jego osoba i jego życie są u źródeł duchowości kilku wspólnot i grup, zakonnych i świeckich obecnych w naszym Kościele w Polsce: małe siostry Jezusa, mali bracia Jezusa, Wspólnota Kapłańska Jesus-Caritas, Instytut świecki Jesus-Caritas, Braterstwo świeckie, wspólnota Rodzin Duży Dom, wspólnoty kleryckie. Zapragnęliśmy przygotować świętowanie tego Jubileuszu wspólnie w naszej Rodzinie Karolowej i również zaprosić Was do udziału w tym świętowaniu.
Bł. Karol de Foucauld urodził się 15 września 1858r w Strasburgu we Francji. Nawrócony w wieku 28 lat, oddaje całe swoje życie Bogu, szukając z pasją i gorącą miłością oblicza Jezusa. „Skoro tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem, że nie mogę już żyć inaczej jak tylko dla Niego”. Odkrywa Go i chce naśladować jako ubogiego robotnika z Nazaretu: „Oto sekret mojego życia: oddałem swoje serce Jezusowi z Nazaretu, ukrzyżowanemu 1900 lat temu i przez całe moje życie chcę Go naśladować , na ile mi na to pozwoli moja słabość”. Chce to czynić nie tam, gdzie ziemia jest najświętsza, ale gdzie dusze są w największej potrzebie. Staje się więc bratem i przyjacielem koczowników muzułmańskich na Saharze. Stylem swojego życia kładzie podwaliny pod nową formę życia zakonnego w Kościele: życia kontemplacyjnego, nie klauzurowego, przeżywanego wśród prostych ludzi. Jest zachwycony tajemnicą Wcielenia, Bogiem, który stał się tak bliski w swoim Synu Jezusie, że od tego czasu ludzka rzeczywistość może być miejscem kontemplacji i spotkania z Ojcem. Inspiruje w ten sposób nową duchowość dostępną dla wszystkich chrześcijan, dla każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest i co robi. Jezusa spotyka w Najświętszym Sakramencie jako umiłowanego Brata i Pana, przeżywa w Eucharystii czułą bliskość Boga. Od Niego uczy się jak być bratem każdego: wierzącego i niewierzącego, bogatego i biednego, chrześcijan, muzułmanów i żydów. Ginie w rozruchach plemiennych w Tamanrasset 1 grudnia 1916 r. Pierwsze wspólnoty, które tak bardzo chciał założyć, by były małymi ogniskami pokoju, miłości, modlitwy i gościnności, powstają dopiero parę lat po Jego śmierci – ziarno, wpadłszy w ziemię, zaczyna przynosić owoce.    
Jako duchowa rodzina brata Karola chcemy otworzyć ten Ogólnopolski Rok Jubileuszowy, Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai w Niedzielę 20 grudnia 2015 r. w Opolu. Od 1 marca 2016 r. przez 9 miesięcy chcemy się modlić nowenną do brata Karola, pierwszego dnia każdego miesiąca. Przygotujemy też artykuły pogłębiające naszą duchowość – będą one zamieszczane od grudnia 2015 r. na stronie internetowej Jubileuszu: www.malybrat.opole.pl Strona ta będzie naszą oficjalną stroną internetową w Roku Jubileuszowym, tam będzie można znaleźć na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń tego roku.
Wszystkich, którym bliskie jest przesłanie brata Karola, zapraszamy do udziału w trzech wydarzeniach:
- czuwanie nocne na Jasnej Górze z 15 na 16 września 2016 r;.
- pielgrzymka autokarowa śladami Karola de Foucauld po Europie;
- sesja o bracie Karolu 2-4 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, która będzie jednocześnie zakończeniem świętowania Jubileuszu.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili".  Te słowa Ewangelii dogłębnie wstrząsnęły życiem błogosławionego Karola. Zrozumiał, że każdy najmniejszy spośród jego braci jest samym Chrystusem. Wybraliśmy te słowa jako motto Roku Jubileuszowego, który wpisuje się w Rok Miłosierdzia, ogłoszonego przez papieża Franciszka.
W czasie czuwania przed tegorocznym Synodem o rodzinie papież Franciszek wspomniał brata Karola w kontekście ukrytego życia Nazaretu i relacji pełnych miłości między ludźmi: „[Brat Karol] poprzez apostolstwo dobroci stał się wszystkim dla wszystkich; pociągnięty przez życie pustelnicze, zdał sobie sprawę, że nie można wzrastać w miłości Boga, unikając posługiwania sobie nawzajem w relacjach międzyludzkich. Bowiem kochając innych, uczymy się kochać Boga; i pochylając się nad bliźnim, wznosimy się do Boga. Poprzez braterską i solidarną bliskość wobec najuboższych i opuszczonych, uświadomił sobie, że w końcu to oni są tymi, którzy nas ewangelizują, pomagając nam wzrastać w człowieczeństwie".
O aktualności duchowości Nazaretu dla dzisiejszego Kościoła mówił też kardynał Ratzinger: Nazaret ma nieustanne przesłanie dla Kościoła. Nowe Przymierze nie zaczyna się w Świątyni, ani na Świętej Górze, ale w mieszkaniu Dziewicy, w domu robotnika, w jednym z zapomnianych miejsc „Galilei pogan”, skąd nikt nie oczekiwał niczego dobrego. To właśnie stamtąd Kościół będzie mógł wyruszyć na nowo i uzdrowić się. Nie będzie mógł nigdy udzielić prawdziwej odpowiedzi na bunt naszego wieku przeciwko władzy bogactwa, jeśli w swoim własnym łonie, Nazaret nie będzie przeżytą rzeczywistością...” (Arcybiskup Monachium, kardynał Józef Ratzinger, w „le Dieu de Jesus-Christ”, 1976)        
Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy za dar brata Karola. Wraz z Kościołem w Polsce, który będzie obchodził 1050-lecie Chrztu w 2016 roku, prosimy brata Karola, by pomógł nam wrócić do źródeł naszej wiary. Modlimy się, by przykład Jego życia był światłem dla nas, żyjących w świecie, w którym coraz trudniej o osobowe, bliskie, bezinteresowne relacje. Niech brat Karol uczy nas otwierać serca na każdego człowieka, niezależnie od jego wiary, pochodzenia, rasy, statusu społecznego - i przyjmować go z miłością godną uczniów Chrystusa.

 

Pobierz zaproszenie w pdf.