Obecność brata Karola pośród nas w jego relikwiach

Relacja z wyjadu o Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przy ul. Byszewskiej 1, żeby spotkać się z przyszłymi misjonarzami i zabrać pożyczone  przez Centrum na cały Rok Jubileuszowy relikwie brata Karola.

„Pyta mnie Ojciec, czy dla głoszenia Ewangelii jestem gotowy iść gdzie indziej niż do Beni-Abbes? Gotów jestem iść aż na koniec świata i żyć aż do dnia sądu ostatecznego” (Ecrits spirituels, s.229)

3 grudnia 2015 roku pojechaliśmy w czwórkę: Ludka i Władek z Dużego Domu, Piotr z Opola i mała siostra Kasia do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przy ul. Byszewskiej 1, żeby spotkać się z przyszłymi misjonarzami i zabrać pożyczone nam przez Centrum na cały Rok Jubileuszowy relikwie brata Karola. Jest to relikwiarz zawierający materiał nasączony kropla krwi Karola. Centrum poprosiło o te relikwie rok po beatyfikacji Karola, w 2006 roku.
W spotkaniu w czwartek wieczór uczestniczyli przyszli misjonarze – księża, siostry i osoby świeckie przygotowujące się do wyjazdu na misje do różnych krajów. Z rodziny Karolowej też nas trochę było: małe siostry i mały brat z Warszawy, ks. Robert ze wspólnoty kapłańskiej oraz kilka młodych z W-wy, pociągniętych przez życie brata Karola. Po spotkaniu wspólnie poszliśmy na godzinę adoracji Jezusa w Najśw Sakramencie, przy wystawionych relikwiach brata Karola. Następnego dnia rano po porannej Eucharystii, wzięliśmy relikwie naszego błogosławionego brata Karola i pojechaliśmy na śniadanie do małych sióstr.
Ten wyjazd był też wspaniałą okazją do spotkań między nami w naszej Karolowej rodzinie: oprócz małych sióstr w W-wie odwiedziliśmy też małych braci na Brzeskiej i w Izabelinie. 4 grudnia wieczorem dotarliśmy do małych sióstr w Częstochowie i nocą relikwie dotarły do Opola, gdzie zostaną na pewno do czasu inauguracji, a może i do początku stycznia. W każdej z odwiedzanych fraterni spędzaliśmy chwilę na modlitwie spontanicznej przy relikwiach i na siostrzano-braterskim spotkaniu przy stole. W Izabelinie wraz z małym bratem Kaziem gotowaliśmy obiad, a z Morisem poszliśmy na piękny spacer nad jezioro.
W ciągu roku jubileuszowego 100-lecia śmierci brata Karola, jego relikwie będą „podróżować” po różnych diecezjach w Polsce. Gościć je będą nasze wspólnoty, parafie, seminaria, klasztory i prywatne osoby. Pragniemy przez ten znak doświadczyć bliskości Karola i aktualności Jego przesłania. Pragniemy, by te spotkania wokół relikwii pozwoliły nam mocniej przylgnąć do Jezusa i ukochać Go.
Niech gotowość brata Karola, by dla głoszenia Ewangelii iść aż na koniec świata dopełni się również i w Jego pielgrzymowaniu po naszym kraju w tym roku!

 

Brat Karol napisał kiedyś: " Dla szerzenia Ewangelii jestem gotów iść aż na koniec świata". Rozpoczyna się czas peregrynacja relikwii bł. Karola de Foucauld po różnych wspólnotach oraz osobach, którym bliski jest brat Karol.

 

2015

3.12.2015 nabożeństwo wieczorne i adoracja Najświętszego Sakramentu w Centrum Formacji Misyjnej w W-wie
4.12.2015 przewiezienie relikwii do Opola, inauguracja Roku Jubileuszowego

 

2016

2.01.2016 przewiezienie relikwii do fraterni msJ w Częstochowie i stamtąd do Koszalina
Styczeń do 15 lutego – Koszalin
Od 15 lutego do końca marca – Szczecin
Kwiecień-maj – Warszawa i okolice
Czerwiec – Machnów
Lipiec – Kraków
Sierpień – Częstochowa
Wrzesień – Pewel
Październik – Poznań i Bratysława
Listopad - Wrocław
2-4.12.2016 zakończenie roku Jubileuszowego i peregrynacji relikwii w czasie sesji o bracie Karolu we Wrocławiu w Dużym Domu.