Rok brata Karola rozpoczęty

W IV-tą Niedzielę Adwentu, w promieniach grudniowego słońca, rozpoczęliśmy w Opolu w Kościele w Polsce Rok Jubileuszowy 100-lecia śmierci bł. brata Karola.

W kościele seminaryjnym zgromadziło się nas kilkadziesiąt osób (plus klerycy i kapłani), którym duchowość Nazaretu jest bliska i którą starają się żyć. W prezbiterium z lewej strony ołtarza została umieszczona ikona bł. Karola, napisana przez kilku kleryków z opolskiego seminarium. Wniesione uroczyście w procesji wejścia relikwie – cząstka całunu ze śladami krwi Karola – stanęły obok ikony i po Eucharystii mogliśmy je uczcić, jak i ucałować  ikonę.
Eucharystii w przepięknej oprawie liturgicznej, przygotowanej przez kleryków z opolskiego seminarium, przewodniczył ordynariusz opolski, bp Andrzej Czaja. Przywitał nas bardzo ciepło i życzył na ten rok jubileuszowy łaski rozeznania charyzmatu Karolowego na dzisiejsze czasy. W homilii zwrócił uwagę na związek pomiędzy miłosierdziem i duchowością Nazaretu: „Ten, kto doświadczył miłosierdzia, przekazuje je dalej. To właśnie jest duchowość Nazaretu – dzielić się miłosierdziem Boga, którego sami doświadczamy. Sednem duchowości Nazaretu jest zawierzenie i ofiarna służba". Biskup Czaja życzył wszystkim, aby w prostocie dnia codziennego naśladowali Chrystusa, czerpali z Jezusa i Nim się dzielili.
Po tej uroczystej Eucharystii zgromadziliśmy się na agapę w salce duszpasterstwa akademickiego. Pyszny bigos, barszczyk czerwony, różne ciasta – i okazja do swobodnych rozmów, poznawania się i bliskiej rozmowy z biskupem Andrzejem, który przyszedł na naszą agapę. Jego serdeczność i przychylność wobec naszych wspólnot jest dla nas bardzo ważna i potwierdza nam aktualność naszej duchowości w dzisiejszej rzeczywistości Kościoła w Polsce.
Następnie przeszliśmy do auli. Po krótkim zapoznaniu się, skąd kto przyjechał, rozpoczął się czas dzielenia przesłaniem Nazaretu. Dzieliły się osoby różnych stanów życia w Kościele i to stanowiło ogromne bogactwo tego spotkania: ks Jarek ze wspólnoty kapłańskiej Jesus-Caritas, mała siostra Iza, mały brat Wolfgang z Niemiec (urodzony w Opolu), kleryk Tomek, Małgosia i Arek z Braterstwa świeckich i Bożena z Instytutu świeckiego fraterni Jesus Caritas. Ta różnorodność to dowód na to, że jest to duchowość dla każdego. Temat osobistej więzi z Jezusem i solidarności z drugim człowiekiem przewijał się na różne sposoby w każdej wypowiedzi. W tej duchowości jest nam dane odkrywać Boga w Jezusie jako bliskiego, czułego Ojca. ”Bóg maksymalnie skrócił dystans wobec człowieka poprzez Wcielenie. To zachwyciło Karola i ja również dzięki Karolowi to odkryłem. Bóg mówi: Ja jestem blisko. Jak ja mu odpowiadam swoim: ja jestem…?” Nazaret to jakość przeżywanych więzi. „To również doświadczenie życia rodzinnego, za jakim wszyscy tęsknimy i którego tak bardzo pragniemy”. W spotkaniu z drugim przekazujemy coś z Boga: „Jesteśmy zamieszkani przez Życie – jak Maryja i Elżbieta w scenie Nawiedzenia. Kiedy spotykamy się, dotykamy nawzajem w sobie tego, co każdy z nas nosi”. Prostota zażyłej więzi z Bogiem, która nie potrzebuje specjalnych warunków, by zaistnieć, jest też związana bardzo  z naszą duchowością. „Kiedyś uczestniczyłam w spotkaniach AA i ich rodzin, na które przyjeżdżała jedna kobieta z pobliskiej wioski. Była bardzo udręczona alkoholizmem męża. Poruszyło mnie, kiedy opowiadała, że w najtrudniejszych momentach idzie do obory i siadając przy krowach odmawia różaniec. Wśród tych zwierząt Bóg pozwalał jej odnajdywać pokój, którego drugi człowiek nie potrafił jej dać. W tej oborze Bóg jej dawał ocalenie”. Ważność adoracji Jezusa eucharystycznego jako źródła witalności i głębi życia również okazuje się mocnym rysem naszych wspólnot. ”Na początku naszego życia rodzinnego jedyny kościół, w którym była adoracja, był dość oddalony i wymagało to od nas dużego wysiłku, żeby tam dojeżdżać i godzić to z obowiązkami rodzinnymi. Jednak to, co wynosiliśmy z adoracji  wynagradzało wszelki trud i sprawiało, że znów tam wracaliśmy”.
Nasze spotkanie inaugurujące Rok brata Karola zakończyliśmy przy herbacie i kawie, wymieniając jeszcze doświadczenia i ciesząc się atmosferą braterstwa między nami.  „Miłość Boga i miłość do ludzi”, pisał brat Karol, "to całe moje życie. I to będzie całe moje życie, przynajmniej taką mam nadzieję".

 

ucalowanie relikwiiZobacz zdjęcia z uroczystości Inauguracji Roku brata Karola.

  

 

Posłuchaj homilii wygłoszonej podczas Inauguracji Roku brata Karola - Biskup Opolski Andrzej Czaja.