Relikwie brata Karola na rekolekcjach dla wolontariuszy ŚDM

Podczas rekolekcji dla wolontariuszy ŚDM w Opolu obecne były relikwie błogosławionego Karola.

Podczas "Prologu" (tak nazywa się cykl rekolekcji dla liderów i wolontariuszy ŚDM w diecezji opolskiej), które odbywały się w Opolu w dniach 31 grudnia 2015 - 1 stycznia 2016 r. młodzie ludzie z różnych stron diecezji opolskiej zgłębiała orędzie papieża Franciszka na Światwoe Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku w Krakowie.

Podczas Eucharystii na zakończenie roku 2015, odprawianej w kościele seminaryjnym do ołtarza zostały wniesione przez młodzież relikwie brata Karola de Foucauld, błogosławionego, który całym swoim życiem naśladował Jezusa z Nazaretu. Ks. Łukasz Knieć, diecezjalny koordynator ŚDM wraz z Piotrem Dobrowolskim starali się przybliżyć duchowość Nazaretu, którą żył brat Karola.

Na czas Dni w Diecezjach, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie każda z diecezji symbolicznie przyjmie nazwę wybranego miejsca biblijnego, ważnego w historii zbawienia. Diecezja opolska otrzymała nazwę Nazaret.

Młodzi mogli poznać bliżej brata Karola, "doświadczyć" duchowości Nazaretu, pomodlić się przed relikwiami błogosławionego wpatrując się w ikonę brata Karola de Foucauld napisaną przez opolskich kleryków.