Wspólnota klerycka z Opola

Wspólnota klerycka z Opola

Wspólnota klerycka

W seminarium funkcjonuje tzw. „Wigilia Dnia Pańskiego”. W sobotę wieczorem spotykają się różne grupy: Oaza, Odnowa w Duchu Świętym, grupa Maryjna, grupa modląca się Godziną Czytań, Comunione e Liberazione oraz właśnie Jesus Caritas. Nasza wspólnota liczy około 20-25 osób. Naszym mentorem jest ksiądz Helmut Porada (były ojciec duchowny naszego seminarium).
Gromadzimy się by poznawać życie brata Karola, jego naśladowców, czerpać z nich.
Chcemy się UCHRYSTUSOWIĆ. I właśnie w tym pomaga nam brat Karol. Pokazuje drogę zbliżenia się do Jezusa. By być najbliżej Niego, wierzyć w Niego, by Go kochać i naśladować.
Pragniemy tą miłość, którą od Jezusa otrzymujemy, przekazywać światu. Światu, który często jest zimny, pozbawiony miłości.
Bardzo ważnym słowem jest też wspólnota. W kapłaństwie, do którego się przygotowujemy, wspólnota jest bezcenna. Pielęgnowanie braterskich relacji, wspieranie się wtedy, gdy pojawia się jakaś burza w życiu. Staramy się dbać o nasze relacje nie tylko w seminarium, ale też gdy jesteśmy w domach.
Gorąca relacja z Jezusem, połączona z silnym fundamentem w postaci wspólnoty braci, daje możliwość stawania się coraz bardziej CHRYSTUSOWYM. I o to nam chodzi. :)