Mała Siostry Jezusa

Mała Siostry Jezusa

Mała Siostra Jezusa

Osobiście miałam ten przywilej znać i wiele razy rozmawiać z msJ Magdaleną. Dla mnie to była mistyczka, czyli ktoś, kto wprost z Panem Jezusem rozmawiał jak z  najbliższą osobą. Ona po prostu nieustannie była w Jego Obecności, a przy tym była tak zwyczajna, uważna na każdego,na każde możliwe cierpienie drugiego i to potrafiła komunikować mimo bariery językowej.Wyrażała to w spojrzeniu ( oczy pałające) i w życzliwych gestach.
Brat Karol natomiast jest dla mnie głównie człowiekiem prowadzonym przez Ducha Sw., który pozostał przez całe życie czujny na wciąż nowe Boże wezwania.Jego radykalne pójście za Jezusem było prostą odpowiedzią na łaskę nieskończonej miłości miłosiernej, której doświadczył.


A Nazaret? To proste bycie z Bogiem i ludźmi, wśród których żyjemy, tak jak Jezus w Nazarecie.On przeżył najintymniejszą bliskość z Ojcem w prostocie normalnego życia cieśli, w kontaktach z rodziną, bliskimi, sąsiadami. Był tak ich, że kiedy objawił się jako Mesjasz nie byli Mu w stanie uwierzyć.A więc żyjemy w adoracji Jego Obecności, czy to przed Najświętszym Sakramentem, czy w "sakramencie" brata.


Wspólnota w której żyję ( mam ten zaszczyt ) jest wspólnotą adoracyjną ,czyli sercem naszego regionu.Mam za sobą 6 lat pracy w fabryce jako mała siostra ( pakowaczka, szwaczka ) i 6 lat życia w naszej międzynarodowej wspólnocie w Kopenhadze ( Dania). Tam też pracowałam jako pomoc kuchenna.

 

Nazaret jest symbolem prostoty,codzienności.Cały Nazaret jest miejscem kontemplacji,nie tylko kaplica ale tam, gdzie się pracuje,spotyka z ludźmi można też spotkać Jezusa.Wszystkie sytuacje życiowe można wykorzystać na kontakt z Bogiem.

 

Brat Karol doszedł do tego,że Boga spotyka się nie dzięki rozumowi ale w sercu, bo sam doświadczył, że Bóg jest Miłością.Jak Jezus zajął ostatnie miejsce, on również chciał je posiąść za wszelką cenę ,stając się służącym w tym wszystkim,co czynił.

 

MsJ Magdalena dała się porwać Słowu Bożemu z Ewangelii,idąc droga wytyczoną przez br. Karola, drogą kontemplacji od narodzenia Jezusa w Betlejem,przez Nazaret i Jerozolimę aż po krzyż.Odnalazła pokój i radość w Słowie Wcielonym.